Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2644 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 158.658 Ta-D
Chương I : Nhập môn tâm lý học quản trị kinh doanh. Chương II : Một số vấn đề tâm lý học nhân cách người lao động. Chương III : Một số hiện tượng tâm lý xã hội phổ biến trong tập thể. Chương IV...
Ký hiệu xếp giá: 005.13 Ng-Đ
Chương 1: Tạo các kiểu nét và mẫu ký hiệu mặt cắt Chương 2: Tạo các hình dạng và Font Chương 3: Tuỳ biến các menu Chương 4: tìm hiểu các điểm cơ bản về AutoLISP và Visual LISP Chương 5: Khai thác...
Ký hiệu xếp giá: 621.313 H531NH
Nội dung cuốn sách này gồm có: tóm tắt lý thuyết các phần có liên quan giúp sinh viên có thể tham khảo khi thiết kế phần điện của nhà máy điện và trạm biến áp theo nội dung các môn học hệ thống điện...
Ký hiệu xếp giá: 495.922 090 5 Ng-T
Phần từ nhất: Tổng quan lịch sử nghiên cứu từ pháp học tiếng việt, những luận điểm lý thuyết khởi đầu và hệ thống từ loại tiếng việt Phần thứ 2: phân loại ngữ nghĩa và quy luật hoạt động của từ loại...
Ký hiệu xếp giá: 495.922 09 Ng-S
Mục lục Chương I: vấn đề nguồn gốc của tiếng Việt Chương II: Ngữ âm tiếng việt qua các giai đoạn Chương III: Một cách nhìn lịch sử về kho từ vựng Chương IV: Một vài vấn đề ngữ pháp tiếng việt lịch sử
Ký hiệu xếp giá: 495.922 Ng-D
Mục lục Lởi giới thiệu I. Bàn về chiến lược dạy chính tả II. về cách dạy chính tả trong sách giáo khoa tiểu học mới III. Mấy nhận xét về cuốn ngữ văn 6 ..............................
Ký hiệu xếp giá: 005.3 Ti-B
Chương 1: Học đánh máy tính với Newtouch Chương 2: Hệ điều hành Microsoft Windows Chương 3: Xử lý văn bản với Word 2000 Chương 4: Xử lý bảng tính với EXcel 2000 Chương 5: Quản lý CSDL với Access 2000...
Ký hiệu xếp giá: 005.3 Ti-C
Phần 1: Những kiến thức cơ bản về tin học Phần 2: Ngôn ngữ lập trình Pascal
Ký hiệu xếp giá: 005.3 Ti-C
Phần 1: Hệ điều hành MS DOS Phần 2: Soạn thảo văn bản tiếng Việt Phần 3: Ngôn ngữ lập trình Pascal
Ký hiệu xếp giá: 005.3 Ti-C
Chương 1: Tổng quan về Máy tính Chương 2: Tổng quan về giải quyết vấn đề bài toán trên máy tính Chương 3: Lập trình căn bản bằng ngôn ngữ Pascal
Đang xem: 395