Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
73 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 339.13M500S
Cuốn sách thu thập và giới thiệu các câu chuyện về những thất bại nổi tiếng trong lĩnh vực PR. Qua đó, những người phụ trách mảng truyền thông cho doanh nghiệp, nhà báo và các bên liên quan khác có...
Ký hiệu xếp giá: 330.91Ti-T
Chương 5: Những vấn đề phân vùng kinh tế Chương 6: Nghiên cứu địa lý kinh tế Chương 7: ý nghĩa thực tiễn của địa lý kinh tế Chương 8: Triển vọng của địa lý kinh tế
Ký hiệu xếp giá: 657.48LV00TC1-028
Chương I. cơ sở lý luận I. Lý luận chung về chiến lược đầu tư trong kinh doanh của doanh nghiệp II. Nội dung phân tích chiến lược đầu tư trong kinh doanh III. Nội dung phân tích tình hình tài chính...
Ký hiệu xếp giá: 658.15PH104V 2008
Sách gồm những nội dung chính sau: lý luận chung về phân tích và cá phương pháp xử dụng, phân tích môi trường và chiến lược kinh doanh, phân tích môi trường và chiến lược kinh doanh, phân tích sử...
Ký hiệu xếp giá: 332Ph-N
Phần 1: Phân tích tài chính doanh nghiệp Phần 2: Các yếu tố về quản lý theo dự kiến
Ký hiệu xếp giá: 657.48LV00TC1-026
Chương I: Cơ sở lý luận về doanh thu và lợi nhuận I Doanh thu II. Lợi nhuận Chương II. Phân 5tích tình hình doanh thu lợi nhuận của công ty xổ số kiến thiết đồng nai qua 2 năm 2002-2003 A. Giới...
Ký hiệu xếp giá: 657.1LV99TC1-005
PHẦN I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 1/ Vái né tvề cty 2/ XCơ cấu tổ chức cty 3/ tổ chức công tácc kế toán 4/Những thuận lợi ,khó khăn hương 1 phat triển của cty PHẦN II : CƠ SỞ LÝ LUẬN A :...
Ký hiệu xếp giá: 658.401Ph-Ph
Mục Lục Phần I: Phân tích môi trường Phần II: Hình thành chiến lược Phần III: Thực hiện và kiểm tra chiến lược
Ký hiệu xếp giá: 658.409 1Qu-T
Chương 1: Những thách thức trong kinh doanh quốc tế Chương 2: Công ty đa quốc gia Chương 3: Tam giác kinh tế và kinh doanh quốc tế Chương 4: Hệ thống kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế Chương 5: Văn...
Ký hiệu xếp giá: 005.54Sa-H
Part I. Excel Basics Hour 1. Getting Started Hour 2. Entering Data Hour 3. Organizing Your Files Hour 4. Managing Your Files and...
Đang xem: 1033