Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2981 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 L887L 2004
This book includes: Picture; Question-Response; Short conversations; Short talks; Incomplete sentences; Error reconition; Reading comprehension.
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 L887l 2004
This book includes: listening comprehension: picture; question-response; short conversations; short talks; Reading: incomplete sentences; error recognotion; reading comprehension.
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6 L477
Sách gồm 25 bài Actual tests của Part 1 và part 2, luyện kỹ năng nghe cho bài thi TOEIC.
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6 L477
Sách gồm 15 bài Actual tests của Part 3 và part 4, luyện kỹ năng nghe cho bài thi TOEIC.
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6 L732
Sách gồm 20 bài Actual tests của Part 5 và part 6, là các bài điền từ vào chỗ trống, giúp luyện từ vựng và ngữ pháp cho bài thi TOEIC. Cuối sách có phần đáp án trả lời.
Ký hiệu xếp giá: 428.34 N532
Contents: 10 listening actual test, scripts and answer key and MP3 CD.
Ký hiệu xếp giá: 428.4 N532
Contents: 8 actual test foee reading comprehension.
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 N53271 520
Quyển sách trình bày những nội dung chính sau: chiến lược nghe hiểu; chiến lược làm Part 1, Part 5 củA New TOEIC; chiến lược học FAQ - TOEIC.
Đang xem: 569