Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3617 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.615 Đ104TH
Sách đưa ra các trường hợp sử dụng tiếng Nhật trong đời sống hằng ngày (thân mật, lịch sự), có hình ảnh minh họa và phụ lục đáp án.
Ký hiệu xếp giá: 495.615 TR120V
Nội dung chính của sách bao gồm: sự biến đổi âm, hình thức đàm thoại, mục đích đàm thoại.
Ký hiệu xếp giá: 495.68 TR120TH
Cuốn sách gồm 20 học theo các chủ đề thường gặp trong công ty. Mỗi bài học gồm bài đàm thoại chính, bài đàm thoại tương tự hoặc bài đàm thoại ứng dụng, các câu ví dụ hướng dẫn sử dụng cấu trúc câu và...
Ký hiệu xếp giá: 495.615 Đ104TH
Sách gồm có 20 bài đàm thoại với các chủ đề thường gặp trong đời sống hàng ngày, bao gồm các giải thích nghĩa của từ, những từ ngoại lai, từ đồng âm khác nghĩa, phát âm chữ kanji (Hán tự) và cách đọc...
Ký hiệu xếp giá: 495.615 Đ104TH
Sách gồm có 20 bài đàm thoại với các chủ đề thường gặp trong đời sống hàng ngày.
Ký hiệu xếp giá: 495.615 Đ104TH
Sách gồm có 20 bài đàm thoại với các chủ đề thường gặp trong đời sống hàng ngày.
Ký hiệu xếp giá: 495.183 Đ154
Giáo trình này được biên soạn riêng cho những người bắt đầu học tiếng Trung Quốc. Giáo trình có 20 bài, mỗi bài gồm 7 phần: các mẫu câu điển hình, đàm thoại, từ mới, chú thích, ghi chú, ví dụ về các...
Ký hiệu xếp giá: 495.183 Đ154
Giáo trình này được biên soạn riêng cho những người bắt đầu học tiếng Trung Quốc. Giáo trình có 20 bài, mỗi bài gồm 7 phần: các mẫu câu điển hình, đàm thoại, từ mới, chú thích, ghi chú, ví dụ về các...
Ký hiệu xếp giá: 495.183 Đ154
Giáo trình giúp cho người học nâng cao khả năng giao tiếp trong đời sống hàng ngày và hiểu thêm về văn hoá tập quán của người Hoa. Quyển sách này được biên soạn tập trung vào 5 phần sau đây: Từ mới:...
Đang xem: 13666