Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2724 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.111 D561K
Giáo trình dùng cho sinh viên năm nhất, dạy tiếng Hán cho người bắt đầu.
Ký hiệu xếp giá: 428.84 M100R
This book includes topics: Families and Childcare; Technology and Ethics; Prisons and Punishment; Leisure Time; What Is Art?; Developing Research Writing Skills.
Ký hiệu xếp giá: 428.43 M100R
This book includes topics: Fashion and style; Disaster strikes; Across many cultures; Technology: some interesting effects on your lives; How to improve your memory; Developing research and writing...
Ký hiệu xếp giá: 428.4 Fa-F
Unit 1 : Animals. Unit 2 : How? Why? Unit 3 : Plants. Unit 4 : Popular Music. Unit 5 : Occupations. Unit 6 : Interesting People fo World. Unit 7 : Exploration and Adventure.. Vocabulary Index. Skills...
Ký hiệu xếp giá: 428.4 T644
Including 10 actual tests & 3 advanced test for reading comprehension; answer key.
Ký hiệu xếp giá: 428.4 S200P
This book includes 10 units with reading part and use of English part.
Ký hiệu xếp giá: 495.184 P3987 1
Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ 1 dùng cho sinh viên năm nhất, bổ trợ kỹ năng đọc hiểu.
Ký hiệu xếp giá: 495.184 P3987 3
Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ 3 dùng cho sinh viên năm nhất, bổ trợ kỹ năng đọc hiểu.
Ký hiệu xếp giá: 495.111 D561K
Giáo trình dùng cho sinh viên năm nhất (kỳ 2), bổ trợ kỹ năng đọc viết.
Ký hiệu xếp giá: 495.111 D561K
Giáo trình dùng cho sinh viên năm nhất, bổ trợ kỹ năng đọc viết.
Đang xem: 240