Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2746 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.684 H675l 3
Sách trình bày những kỹ năng để tìm kiếm thông tin và nắm bắt ý chính, vừa học vừa ôn lại, củng cố thêm kiến thức về những điểm văn phạm mấu chốt - nền tảng cho việc đọc hiểu, như những cách nối câu,...
Ký hiệu xếp giá: 495.681 H675l 3 2017
Sách trình bày những kiến thức về ngôn ngữ, Hán tự và những từ được viết bằng Hán tự thường thấy ở những bảng biểu hay những văn bản; kiến thức Hán tự để phục vụ cho phần thi đọc hiểu của kỳ thi năng...
Ký hiệu xếp giá: 495.61 K200N
Sách bao gồm những bài nghe và đọc hiểu tiếng Nhật trong kỳ thi du học Nhật Bản.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 H675t 3
Sách trình bày kỹ năng đọc hiểu ở kì thi N3, phát triển kỹ năng tiếp thu kiến thức cơ bản, đọc những dạng bài khác nhau, tìm kiếm thông tin từ những đoạn quảng cáo và thông báo, bài tập thực tế.
Ký hiệu xếp giá: 495.64 T306NH
Cuốn sách tập hợp những bài đọc hiểu tiếng Nhật.
Ký hiệu xếp giá: 495.64 T306NH
Cuốn sách tập hợp những bài đọc hiểu tiếng Nhật.
Đang xem: 868