Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2683 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 421 N200W
This book includes: Introduction; Review Grammar; Use Spelling and Mechanics; Write Sentences; Write Paragraphs; Write Essays: Use The Writing Process.
Ký hiệu xếp giá: 428.1 Ta - A
Contents Unit 1 Thư gửi chủ bút Unit 2 Đề án Unit 3 Giấy xác nhận và thư giới thiệu Unit 4 Chỉ dẫn Unit 5 Viết từ những con số Unit 6 Một cuộc phỏng vấn Unit 7 Viết cho trẻ em Unit 8 Viết điễn giải I...
Ký hiệu xếp giá: 495.111 GI-100L
Tập 1 gồm 3 phần khác nhau: phần 1: tả người; phần 2: ghi việc; phần 3: tả cảnh. Trong các phần thường có những hình minh họa để giúp người đọc tiến hành viết theo tranh, ngoài ra còn có bài văn mẫu...
Ký hiệu xếp giá: 495.111 GI-100L
Tập 1 gồm 3 phần khác nhau: phần 1: tả vật; phần 2: viết thư, ghi nhật ký; phần 3: tưởng tượng. Trong các phần thường có những hình minh họa để giúp người đọc tiến hành viết theo tranh, ngoài ra còn...
Ký hiệu xếp giá: 495.184 L795
Đây là giáo trình dùng kèm quyển Tiếng Trung Quốc cho người bắt đầu, được chia thành hai phần. Phần thứ nhất bao gồm: kiến thức về chữ Hán, bảng chữ mới, luyện đọc, bài tập; phần thứ hai là các bài...
Ký hiệu xếp giá: 428.2 T641
Đây là sách luyện thi được biên soạn nhằm giúp phát triển kỹ năng về writing để nâng cao điểm số trong kỳ thi TOEFL iBT. Nội dung gồm: integrated writing, independent writing; actual test.
Ký hiệu xếp giá: 428.2 T641
Đây là sách luyện thi được biên soạn nhằm giúp phát triển kỹ năng về writing để nâng cao điểm số trong kỳ thi TOEFL iBT. Nội dung gồm: grammar writing; guided writing 1 general topics; guided writing...
Ký hiệu xếp giá: 428.2 T641
Đây là sách luyện thi được biên soạn nhằm giúp phát triển kỹ năng về writing để nâng cao điểm số trong kỳ thi TOEFL iBT. Nội dung gồm: integrated writing; independent writing; actual test.
Ký hiệu xếp giá: 428.2 C948
Nội dung sách gồm có: giới thiệu về TOEFL-iBT, cách tính điểm của TOEFL-iBT, những điều cần biết khi làm bài thi đọc hiểu TOEFL-iBT, những vấn đề thường gặp trong kỳ thi viết TOEFL-iBT.
Ký hiệu xếp giá: 428.2 H991
Sách gồm hai phần chính: ngữ pháp cơ bản và các thể loại câu hỏi trong bài thi TOEIC Writing test.
Đang xem: 965