Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2546 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.65 T429-O
Sách bao gồm 200 mẫu ngữ pháp tiếng Nhật từ sơ cấp đến trung cấp.
Ký hiệu xếp giá: 495.65 T429-O
Sách tập hợp 500 mẫu câu tiếng Nhật theo các chủ điểm khác nhau.
Ký hiệu xếp giá: 425 NG527H
Nội dung sách gồm các phần: động từ - định nghĩa; các hình thức của một động từ, các loại động từ và các cấu trúc câu cơ bản; khái niệm về thời gian và thì của động từ, các thì và cách dùng các thì,...
Ký hiệu xếp giá: 425 NG527V
Cuốn sách này trình bày các vấn đề về cấu trúc ngữ pháp Anh văn: từ loại, danh từ, mạo từ, đại từ, động từ, sử dụng các thì, mệnh đề, chuyển đổi về thì, cấu trúc song song ..., cách sử dụng căn bản,...
Ký hiệu xếp giá: 425 Su-L
Mục lục PART ONE: TRANSLATION TECHNIQUES PART TWO: TRANSLATION TEXTS PART THREE: SUGGESTED KEYS TO TRANSLATION TEXTS IN PART TWO PART FOUR: ENGLISH GRAMMAR- DIFFERENT PARTS OF SPEECH PART FIVE: E...
Ký hiệu xếp giá: 425 CAM
Mục lục Phần 1 : các thì hiện tại Phần 2 : các thì quá khứ Phần 3 : các thì tương lai Phần 4 : Sự phối hợp các thì Phần 5 : Động từ bất qui tắc
Ký hiệu xếp giá: 425 Cau
MỤC LỤC Chương 1: Đoạn câu Chương 2: Mệnh đề Chương 3: Câu Chương 4: Tổng quát về câu Đáp án Giải thích bài tập trắc nghiệm Sửa bài tập cổ điển
Đang xem: 662