Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
453 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.8 Qu-U
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về cung ứng và quản trị cung ứng Chương 2: Tổ chức trong quản trị cung ứng Chương 3: Quy trình nghiệp vụ cung ứng Chương 4: Mua sắm trang thiết bị sản phẩm...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 L250TH
Nội dung cuốn sách gồm có: tổng quan về quản trị marketing, hoạch định chiến lược marketing, các chiến lược marketing cạnh tranh, hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing, phân tích môi...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 NG450M
Nội dung cuốn sách gồm có: những vấn đề căn bản về quản trị marketing, lập kế hoạch chiến lược và quản trị quá trình marketing, phân tích các cơ hội marketing, lựa chọn thị trường mục tiêu và chiến...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 Q16
Nội dung sách gồm 4 phần: phần 1 là thấu hiểu marketing định hướng giá trị: tổng quan về quản trị marketing, tạo dựng giá trị, sự thỏa mãn và lòng trung thành của khách hàng, hoạch định chiến lược...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 QU105T 2012
Giáo trình trình bày những lý thuyết cơ bản và thực tiễn, có câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi tư duy, các đề thi mẫu, các nghiên cứu chủ đề và tình huống (có kèm theo cả đáp án) qua những nội dung sau:...
Ký hiệu xếp giá: 658.5 Qu-N
Chương 1: Mở đầu; Chương 2: Dự báo; Chương 3: Hoạch định công suất; Chương 4: Hoạch định tổng hợp; Chương 5: Quản trị tồn kho; Chương 5: Hoạch định nhu cầu vật tư; Chương 6: Điều độ tác nghiệp;...
Ký hiệu xếp giá: 658.507 6 Qu-N
Chương 2: Dự báo; Chương 3: Hoạch định công suất; Chương 4: Hoạch định tổng hợp; Chương 5: Quản trị tồn kho; Chương 5: Hoạch định nhu cầu vật tư; Chương 6: Điều độ tác nghiệp; Chương 7: Bố trí...
Ký hiệu xếp giá: 658.802 M103N
Quyển sách này mang lại một cái nhìn mới về marketing dựa trên những bài học tích lũy từ thực tế. Sách đưa ra 101 bài học từ thực tế marketing: thiết kế mẩu quảng cáo TV và hẹn hò có điểm gì chung,...
Ký hiệu xếp giá: 658.802 C898
This book includes: Strategic Marketing; Markets, Segments, and Customer Valua; Designing Market-Driven Strategies; Market-Driven Program Development; Implementing and Managing Market-Driven...
Ký hiệu xếp giá: 658.827 H1496B
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Thất bại - nền tảng của thành công, những thất bại điển hình, những thất bại về ý tưởng, thất bại của việc mở rộng thương hiệu, Thất bại trong quan hệ...
Đang xem: 827