Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1525 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 394.095 97T406A
Sách gồm 3 phần: Phần 1 giới thiệu những trò chơi trong nhà: hím à, ẩn trốn, kéo cưa, lừa xẻ, ô quan, đánh chắt…; Phần 2 giới thiệu những trò chơi ngoài trời: dung dăng dung dẻ, thả đỉa ba ba, kéo...
Ký hiệu xếp giá: 390.095 97T406A
Tập sách giúp người đọc hình dung và sống lại một thời đã qua với hình ảnh những làng quê yên bình: cây đa, giếng nước, sân đình cùng các sinh hoạt gắn kết trong gia đình, họ hàng, dòng tộc, trong...
Ký hiệu xếp giá: 390.095 976 6T450Đ
Sách nghiên cứu, giới thiệu về nghi lễ truyền thống của người Bu Nông, tộc người sinh sống cư trú chủ yếu ở khu vực phía nam Tây Nguyên. Nội dung sách gồm có: một số nét khái quát về tộc người Bu...
Ký hiệu xếp giá: 390.099 592T450Đ
Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1: Khái quát chung: Phác thảo tình hình nghiên cứu nhóm tộc người Malayo - Polynesian ở miền Nam Việt Nam. Địa bàn cư trú , điều kiện tự nhiên và lược thảo về lịch...
Ký hiệu xếp giá: 398.095 979 9V400TH
Các nghi lễ chuyển đổi, liên quan đến các mốc đánh dấu từng giai đoạn phát triển trong vòng một đời người là những nghi lễ quan trọng của mỗi con người, của dòng họ và của cả tộc người. Sách nghiên...
Ký hiệu xếp giá: 398.095 975 5NG450S
Sách nghiên cứu, sưu tầm về từ địa phương phản ánh trong ca dao, tục ngữ, câu hát ru, hò khoan của người dân Phú Yên.
Ký hiệu xếp giá: 390.095 975 4NG527TH
Nội dung sách gồm có: khái quát về địa lý, tự nhiên và văn hóa dân gian của tộc người H'Rê ở Quảng Ngãi; nhạ khí của người H'Rê; giá trị văn hóa, nghệ thuật và phương hướng bảo tồn, phát huy nhạc khí...
Ký hiệu xếp giá: 398.809 592L550NH
Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1: Tiểu luận: Nhóm tác giả của công trình có những nhận xét đáng lưu ý, đó là nói thơ Vân Tiên cũng như các lối nói thơ khác ở Nam Bộ thường sử dụng những âm điệu...
Ký hiệu xếp giá: 398.095 974 5NG527TH
Cuốn sách này sưu tầm, giới thiệu những từ có tính chất địa phương, được sử dụng trong đời sống hằng ngày, trong cách chỉ sự vật sự việc ở Quảng Bình.
Ký hiệu xếp giá: 398.095 977 1PH105X
Với tính chất sử thi và thuộc hệ đề tài lấy vợ - chiến tranh, tác phẩm này đã phản ánh xã hội tộc người Stiêng thời kỳ cổ sơ thông qua những tâm tư, suy nghĩ và mơ ước được cụ thể hóa bằng hình...
Đang xem: 911