Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
939 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 005.262Access
Chương 1: Các khái niệm cơ bản về Access Basic Chương 2: Vào ra và một số quy tắc cần biết khi soạn thảo, thực hiện chương trình Chương 3: Kiểu dữ liệu hằng biến mảng Chương 4: Các phép toán và biểu...
Ký hiệu xếp giá: 621.384Anten
Phần 1: Lý thuyết Anten Phần 2: Kỹ thuật Anten
Ký hiệu xếp giá: 621.388 002 8Au-S
Chương 1: Đại cương về Audio và Video Chương 2: Hệ thống Audio và Video Chương 3: Chuyển đổi tương tự số Chương 4: Camera định hình Chương 5: Truyền dẫn số Chương 6: Xử lý tín hiệu số Chương 7: Nén...
Ký hiệu xếp giá: 624.171L652b 1 2012
Giới thiệu các bài tập và bài giải về cơ học kết cấu, cụ thể liên quan tới phân tích cấu tạo hình học của các hệ phẳng, xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng bất động và trọng tải...
Ký hiệu xếp giá: 531.113 076Đ450S
Tập này trình bày những vấn đề sau: phương trình vi phân chuyển động của chất điểm, phương pháp tĩnh hình học - động lực, các định lý tổng quát của động lực học, động lực học vật rắn, cân bằng của cơ...
Ký hiệu xếp giá: 531.107 6Đ450S
Tập này trình bày những vấn đề sau: Động học: bài toán phẳng, bài toán ma sát, bài toán không gian, phương pháp ma trận giải các bài toán tĩnh học; Tĩnh học: chuyển động của điểm, chuyển động quay...
Ký hiệu xếp giá: 621.307 6Ki-D
Phần I: BÀI TẬP Chương 1: Mạch điện tuyến tính một chiều Chương 2: Mạch từ Chương 3: Mạch một pha hình Sin Chương 4: Mạch hai cửa và đồ thị hình tròn Chương 5: Mạch ba pha Chương 6: Giả mạch phi...
Ký hiệu xếp giá: 660.076Ph-V
Chủ đề: Hóa kỹ thuật
Mục lục Phần I: Kỹ thuật tách chất Chương I: Phương pháp chưng cất Chương II: Phương pháp hấp thụ CHương III: Phương pháp chiết lỏng- lỏng Phần II: Kỹ thuật tiến hành phản ứng hoá học Chương V: Động...
Ký hiệu xếp giá: 660.076Ph-V
Chủ đề: Hóa kỹ thuật
Mục lục Phần I: Kỹ thuật tách chất Chương I: Phương pháp chưng cất CHương II: Phương pháp hấp thụ CHương III: Phương pháp chiết lỏng- lỏng Chương IV: Tách chất bằng phương pháp lọc Phần II: Kỹ thuật...
Ký hiệu xếp giá: 621.3076Ng-Đ
Mục lục Phần I: Mạch điện CHương I: Những phương pháp cơ bản giải mạch dòng điện không đổi Chương II: Số phức và phương pháp biểu diễn các đại lượng hình sin bằng số phức Chương III: Dòng điện hình...
Đang xem: 1097