Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2420 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 394.209 597NG527TH
Làng Đồng Bằng còn có tên Đào Động, nay thuộc xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Đền Đồng Bằng còn tên gọi là Vua Cha Bát Hải hoặc đền Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình, hội đền Đồng Bằng vào...
Ký hiệu xếp giá: 394.209 597 31L250TR
Sách sưu tầm, giới thiệu những hội làng ở Thăng Long xưa, Hà Nội ngày nay.
Ký hiệu xếp giá: 394.209 597 31L250TR
Sách sưu tầm, giới thiệu những hội làng ở Thăng Long xưa, Hà Nội ngày nay.
Ký hiệu xếp giá: 394.209 597 36H407TH
Nội dung sách giới thiệu về làng Vọng Lỗ, lễ hội Tuân tòng sự tích và lễ hội Tuân tòng sự tích hiện nay ở làng Vọng Lỗ; giới thiệu về xã Quỳnh Hoa, về đời sống vật chất, đời sống tinh thần ở Quỳnh...
Ký hiệu xếp giá: 394.209 597L250H
Sách nghiên cứu, giới thiệu về một số lễ hội lịch sử ở đồng bằng và trung du Bắc bộ là những lễ hội nhằm tưởng niệm một nhân vật lịch sử có thật hay truyền thuyết đã được ghi chép hoặc truyền miệng...
Ký hiệu xếp giá: 394.209 597 6TR561B
Cuốn sách giới thiệu những nội dung cơ bản về nghi lễ - lễ hội Ê đê, gồm hai hệ thống nghi lễ - lễ hội cơ bản: nghi lễ - lễ hội vòng đời người, nghi lễ - lễ hội vòng đời cây lúa (còn gọi là nghi lễ...
Ký hiệu xếp giá: 394.209 597 35TR312M
Sách giới thiệu một số lễ hội truyền thống tiêu biểu ở Hải Phòng.
Ký hiệu xếp giá: 394.209 597 39Đ450D
Ninh Bình là tỉnh có nhiều di tích lịch sử văn hóa và danh nam thắng cảnh nổi tiếng từ xa xưa như: khu cố đô Hoa Lư, Tam Cốc, Bích Động, Thái Vi... Ở hầu hết các di tích danh lam thắng cảnh người dân...
Đang xem: 359