Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
86 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 643.60285 B334
Getting started with the ESP8266; building and configuring your own MQTT server; building a home thermostat with the ESP8266; control appliances from the ESP8266, using ESP8266 to build a security...
Ký hiệu xếp giá: 005.362 Ca-K
Contents: PART ONE: Graphics creation with fireworks MX 1 An introdution to fireworks MX 2 Creting original artwork with vectors 3 Working with bitmap images 4 Working with text and text effects 5...
Ký hiệu xếp giá: 006.31 GI108TR
Giáo trình Khai phá dữ liệu Web bao gồm những nội dung: một số nội dung cơ bản về khai phá dữ liệu, tổng quan về khai phá web, một số kiến thức toán học cho khai phá dữ liệu web, một số vấn đề xử lý...
Ký hiệu xếp giá: 005.8 S5258
This book takes an in-depth look at new concepts and tools and provides Web services assessment methodologies from different perspectives. It will stand out as a complete practical guide for web...
Ký hiệu xếp giá: 005.632 Wi-W
Contents PART I: HTML BASICS 1 Getting started 2 Basic page structure 3 Color 4 Working with text 5 Working with links 6 Woring with images 7 Working with multimedia 8 Creating lists 9 Using tables...
Ký hiệu xếp giá: 659.144 H957d 2021
Giới thiệu tiện ích mở rộng quảng cáo, mạng lưới hiển thị Google, theo dõi chuyển đổi, sự quản lý liên tục, phân tích Google và trình quản lý thẻ, đấu thầu, quảng cáo trên Youtube, thử nghiệm quảng...
Ký hiệu xếp giá: 005.276 JavaScript
Chương 1: Chào mừng bạn đến với JavaScript Chương 2: Sử dụng các biến và các hàm xây dựng sẵn để cập nhật các trang Web một cách tự động Chương 3: Hãy cung cấp những gì mà trình duyệt cần Chương 4:...
Ký hiệu xếp giá: 621.382 028 Ch-S
Contents: Chapter 1.Digital layout Chapter 2.Standard cell techniques Chapter 3.Analog layout Chapter 4.Parasitics Chapter 5.Matching Chapter 6.Noise issues Chapter 7.Floorplanning Chapter 8.General...
Ký hiệu xếp giá: 621.3815 S136
This book includes: Digital layout; Standard cell techniques; Analog layout; Parasitics; Matching; Noise issues; Floorplanning; General techniques; Packaging; Verification; Data formats.
Ký hiệu xếp giá: 629.1 A5474
This book provides an updated overview of aeronautical and aerospace engineering. Introduction to Flight blends history and biography with discussion of engineering concepts, and shows the...
Đang xem: 8089