Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
396 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.3 Th-N
Phần 1: LÝ THUẾYT CƠ SỞ Chương 1: An toàn điện Chương 2: Vật liệu điện Chương 3: Các loại dây dẫn điện thông dụng Chương 4: Phương pháp di dây Chương 5: Khí cụ điện trang bị trong nhà Chương 6: Các...
Ký hiệu xếp giá: 671 Th-K
Bài 1: Nghề nguội - trang bị, dụng cụ của nghề nguội Bài 2: Vạch dấu, chấm dấu Bài 3: Cắt kim loại bằng dụng cụ cầm tay Bài 4: Nắn và uốn kim loại Bài 5: Đục kim loại Bài 6: giũa kim loại Bài 7:...
Ký hiệu xếp giá: 670.285 Th-K
Chương 1: Giới thiệu máy công cụ Chương 2: Khái quát ngành nghề cơ khí Chương 3: An toàn lao động Chương 4: Lập kế hoạch công việc Chương 5: Đo lường Chương 6: Công cụ và quy trình vạch dấu khai...
Ký hiệu xếp giá: 572.078 Ng-M
Mục lục Chương I: Hoá chất và dung dịch CHương II: PHương pháp lấy mẫu phân tích Chương III: Phương pháp so màu CHương IV: Phép đo quang phổ kế Chương V: Định lượng hydrat cacbon Chương VI: Định...
Ký hiệu xếp giá: 621.510 78 PH105Đ
Sách gồm 20 bài thực hành: vận hành và bảo trì bộ xử lý khí nén F-R-L; vận hành xy lanh tác động đơn; điều khiển gián tiếp một xy lanh tác động đơn; điều khiển xy lanh tác động kép; điều khiển xy...
Ký hiệu xếp giá: 621.56 T7721t 2011
Trình bày các vấn đề cơ bản về hệ thống lạnh và điều hòa không khí, các phương pháp bảo trì, sửa chữa, lắp đặt hệ thống lạnh, từ tủ lạnh gia dụng, tủ lạnh và cấp đông dùng trong siêu thị, nhà hàng,...
Ký hiệu xếp giá: 530.072 Th-C
PHẦN THỨ NHẤT: SƠ LƯỢC VỀ LÝ THUYẾT SAI SỐ PHẦN THỨ HAI: GIỚI THIỆU DỤNG CỤ VÀ MÁY ĐO THÔNG DỤNG DÙNG TRONG THÍ NGHIỆM VẬT LÝ PHẦN THỨ BA: CÁC BÀI THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH VẬT LÝ
Ký hiệu xếp giá: 370 Tr-T
Chương 1: Luận đề và trắc nghiệm khách quan Chương 2: Đo lường thành quả học tập Chương 3: Các nguyên lý đo lường Chương 4: Quy hoạch một bài trắc nghiệm Chương 5: Hình thức các câu hỏi trắc nghiệm...
Ký hiệu xếp giá: 005.432 Windows
Phần 1: Tổng quang về Windows 2000 Professional Phần 2: Các chương trình thường dùng trong Windows 2000
Ký hiệu xếp giá: 005.432 Windows XP
Phần 1: Các chương trình làm việc với Windows XP Phần 2: Làm việc trên mạng và Web Phần 3: Windows XP hỡ trợ làm việc từ xa và quản lý thông tin Phần 4: Sử dụng tùy biến máy tính của bạn Phần 5: In...
Đang xem: 1357