Thư viện Lạc Hồng
Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát
Tài liệu trong : Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát
1022 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 005.1 NG527B
Giới thiệu về LabVIEW, các phép toán trong LabVIEW, các loại control và indicator, vòng lặp, cấu trúc case, các hàm, mảng, bó, cách tạo lập, giao diện ứng dụng, thu thập dữ liệu, giao tiếp, điều khiển, hỗ trợ người đọc
Ký hiệu xếp giá: 658.300 19 B510B 2013
Cuốn sách trình bày tổng quan về hành vi tổ chức, cơ sở của hành vi cá nhân, ra quyết định cá nhân, tạo động lực cho người lao động, cơ sở của hành vi nhóm, lãnh đạo và quyền lực ...
Ký hiệu xếp giá: 346.597 063 H561D 2013
Nội dung cuốn sách bao gồm bốn phần. Phần một: tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán. Phần hai: hướng dẫn sử dụng kinh phí, quản lý phí và lệ phí. Phần ba: hướng dẫn kiểm soát chi...
Ký hiệu xếp giá: 005.14 T7721K
Sách giới thiệu những điều cơ bản của kiểm thử phần mềm: tổng quan về phần mềm, kiểm thử phần mềm, chiến lược kiểm thử, các giai đoạn và các kỹ thuật kiểm thử, kỹ thuật kiểm thử hộp trắng, hộp đen, xây dựng test case, ứng dụng kiểm thử, kiểm thử với Quick Test Pro, Junit, Selenium IDE và Selenium...
Ký hiệu xếp giá: 301.09519 K491 2013
Chủ đề: Hàn Quốc học
Cuốn sách viết về những trải nghiệm lịch sử của Hàn Quốc, giúp độc giả hiểu được phần nào lý do tồn tại của đất nước Hàn Quốc ngày này. Nội dung trong cuốn sách được sắp xếp và viết theo bố cục thời gian cổ đại, cận đại đến hiện đại.
Ký hiệu xếp giá: 301.09519 Y229
Nội dung cuốn sách gồm: Yangban mới của triều đại Choson; cơ sở kinh tế của Yangban và cuộc sống thường nhật của họ; Yangban trong xã hội địa phương, sự cai trị địa phương của Yangban; khủng hoảng của Yangban, tìm kiếm hướng đi mới và ý thức hướng đến văn hóa Yangban.
Ký hiệu xếp giá: 495.782 T6749 2
Chủ đề: Tiếng Hàn
Cuốn sách "Nhận 100 điểm Viết Topik II" do Ban nghiên cứu thi năng lực tiếng Hàn biên soạn, Kế hoạch thi Thời đại, Hàn Quốc xuất bản.
Ký hiệu xếp giá: 495.78 Y59 4
Chủ đề: Tiếng Hàn
Cuốn sách "Tiếng Hàn 4-2 Yonsei" do Trung tâm tiếng Hàn Đại học Yonsei biên soạn, NXB Đại học Yonsei - Hàn Quốc. Cuốn sách là một bộ sưu tập tổng hợp, bao gồm các loại công việc và hoạt động khác nhau cũng như tập trung từ vựng và ngữ pháp. Những hoạt động này nâng cao tất cả bốn kỹ năng giao tiếp:...
Ký hiệu xếp giá: 495.78 Y59 4.1
Cuốn sách "Tiếng Hàn 4-1 Yonsei" do Trung tâm tiếng Hàn Đại học Yonsei biên soạn, Đại học Yonsei xuất bản.
Ký hiệu xếp giá: 495.78 T6749 2
Cuốn sách "Một lần là thông qua Topik" do Ban nghiên cứu thi năng lực tiếng Hàn biên soạn, nxb. Kế hoạch thi Thời đại.
Đang xem: 832