Thư viện Lạc Hồng
Ngôn ngữ
Tài liệu trong : Ngôn ngữ
2028 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 495.6834 D211t 4
Sách giới thiệu 17 đề thi ôn luyện năng lực tiếng Nhật, luyện nghe trình độ sơ cấp, có kèm phần đáp án.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 H675t 3
Sách trình bày kỹ năng đọc hiểu ở kì thi N3, phát triển kỹ năng tiếp thu kiến thức cơ bản, đọc những dạng bài khác nhau, tìm kiếm thông tin từ những đoạn quảng cáo và thông báo, bài tập thực tế.
Ký hiệu xếp giá: 495.65 T1293 4
Sách giới thiệu kỹ năng rèn luyện ngữ pháp ở kì thi N4, cung cấp cái nhìn khái quát về hình thức các dạng bài và phương pháp giải quyết với từng dạng, các đề thi mẫu.
Ký hiệu xếp giá: 495.782 G3941 4
Get it Korean: writing tập trung vào kỹ năng viết, được thiết kế để giúp người học đạt được các kỹ năng viết cơ bản bằng tiếng Hàn từ việc làm quen với các chữ cái Hàn Quốc để có thể tạo ra một văn bản đơn giản bằng cách sử dụng các câu đầy đủ.
Ký hiệu xếp giá: 495.75 G3941 6
Get it Korean: grammar 6 cung cấp ngữ cảnh, chức năng và cách diễn đạt ngôn ngữ cho người học đang học tiếng Hàn. Nghe và hiểu các diễn đạt ngôn ngữ liên quan đến các lĩnh vực xã hội và nghề nghiệp như nghệ thuật, khoa học, lịch sử và chính trị.
Ký hiệu xếp giá: 495.75 G3941 5
Ngữ pháp được đề cập trong cuốn sách này sẽ là cơ sở cho người học tiếng Hàn ở trình độ trung cấp nghe, nói, đọc và viết bằng tiếng Hàn và sẽ đóng vai trò chính trong việc tạo ra các câu chính xác trong các tình huống giao tiếp.
Ký hiệu xếp giá: 495.784 G3941 6
Get it Korean: reading tập trung vào kỹ năng đọc và hiểu các câu và văn bản thực tế thường gặp trong cuộc sống hàng ngày bằng cách cung cấp từ vựng và cách diễn đạt cơ bản.
Ký hiệu xếp giá: 495.784 G3941 5
Get it Korean: reading tập trung vào kỹ năng đọc và hiểu các câu và văn bản thực tế thường gặp trong cuộc sống hàng ngày bằng cách cung cấp từ vựng và cách diễn đạt cơ bản.
Ký hiệu xếp giá: 495.9225 D562n 2015
Nội dung sách gồm 2 phần: cụm từ và câu. Phần cụm từ trình bày khái quát về cụm từ, cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ. Phần câu trình bày câu phân loại theo cấu tạo ngữ pháp - câu đơn, câu ghép, câu phân loại theo mục đích nói, câu phủ định.
Đang xem: 389