Thư viện Lạc Hồng
Khoa học tự nhiên và toán học
Tài liệu trong : Khoa học tự nhiên và toán học
805 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 540 NG527Đ
Chủ đề: Hóa học
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: Các khái niệm và định luật căn bản; cấu tạo nguyên tử định luật tuần hoàn; liên kết hóa học; trạng thái tập hợp chất; nhiệt động lực học; cân bằng hóa học - cân bừng pha; động hóa học; dung dịch; phức chất (hợp chất phối trí); điện hóa học.
Ký hiệu xếp giá: 519.501 TR120GI
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Các khái niệm, công thức cơ bản; đại lượng ngẫu nhiên - quy luật phân phối xác suất; các quy luật phân phối xác suất thông dụng; đại lượng ngẫu nhiên hai chiều - hàm của các đại lượng ngẫu nhiên; các định lý giới hạn; lý thuyết mẫu; ước lượng tham...
Ký hiệu xếp giá: 541.33 Đ450QU
Cuốn giáo trình này trình bày những nội dung chính sau: Hình học tinh thể - khái niệm mạng tinh thể; Các chất rắn ở trạng thái thủy tinh; Các dạng liên kết trong chất rắn; Sai sót cấu trúc và ảnh hưởng của chúng tới tính chất tinh thể; Nhiệt động học phản ứng pha rắn; Vật liệu Compozit; Các yếu tố...
Ký hiệu xếp giá: 519.5 NG527NH
Cuốn sách này bao gồm 09 chương, trình bày các nội dung chính sau: Chất lượng - những khái niệm cơ bản, kiểm soát chất lượng, lấy mẫu kiểm định thuộc tính, lấy mẫu kiểm định biến số, kiểm soát quá trình bằng thống kê, phân tích năng lực quá trình, kiểm đồ biến số, kiểm đồ thuộc tính, một số kỹ...
Ký hiệu xếp giá: 547.076 TR120TH
Cuốn sách này bao gồm 02 phần: Phần I là những câu hỏi và bài tập về các loại đồng phân, hiệu ứng và cơ chế phản ứng, các phương pháp tổng hợp và tính chất hóa lý của các hợp chất hữu cơ với các nhóm định chức khác nhau. Phần II là bài giải các bài tập.
Ký hiệu xếp giá: 570.071 PH300L
Chủ đề: Sinh học
Cuốn sách trình bày những vấn đề sau: sinh học tế bào và hóa sinh học, sinh lý học - chức năng của cơ thể, di truyền học và sự tiến hóa.
Ký hiệu xếp giá: 570.071 PH300L
Chủ đề: Sinh học
Tập 2 cuốn sách trình bày những vấn đề sau: sinh lý học, nguồn gốc và tính đa dạng của sự sống, sinh thái học.
Ký hiệu xếp giá: 529.3 L698
Sách gồm hai phần: biểu lịch 1950-2050, 12 con giáp và văn hóa cổ phương Đông.
Ký hiệu xếp giá: 515 NG527Đ
Chủ đề: Toán giải tích
Bộ sách gồm ba tập, trình bày những khái niệm cơ bản của đại số và giải tích toán học, chứng minh các định lý. Cuối mỗi chương đều có phần tóm tắt với các định nghĩa chính, các định lý và các công thức chủ yếu và phần bài tập kèm theo đáp số và gợi ý. Tập hai gồm có các nội dung: số thực, hàm số...
Ký hiệu xếp giá: 515.076 NG527Đ
Quyển bài tập này trình bày lới giải của các bài tập đã ra trong quyển "Toán học cao cấp - tập hai: phép tính giải tích một biến số" của tác giả Nguyễn Đình Trí, vv ... và bổ sung một số bài tập khác.
Đang xem: 280