Thư viện Lạc Hồng
Khoa học tự nhiên và toán học
Tài liệu trong : Khoa học tự nhiên và toán học
809 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 519.507 1 Đ455TH
Sách cung cấp các kiến thức cơ bản của hệ thống kê học và kỹ năng tổng hợp, dự báo các hiện tượng kinh tế có thể xảy ra. Nội dung gồm có: một số vấn đề chung về thống kê học; quá trình nghiên cứu thống kê; phân tổ thống kê; các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội; sự biến động của hiện tượng...
Ký hiệu xếp giá: 519.507 1 Đ455TH
Sách cung cấp kiến thức cơ bản về thống kê doanh nghiệp và kỹ năng thống kê kết quả sản xuất kinh doanh, nguyên vật liệu; tài sản cố định; lao động, năng suất lao động, tiền lương; giá thành sản phẩm; các hoạt động tài chính. Nội dung cụ thể gồm: những vấn đề cơ bản về thống kê doanh nghiệp; thống...
Ký hiệu xếp giá: 519.2 L536l 2009
Trình bày tài yếu tố về tập hợp và giải tích tổ hợp; Các khái niệm cơ bản của xác suất; Đại lượng ngẫu nhiên; Các quy luật phân phối xác suất; Các định lý giới hạn; Đại lượng ngẫu nhiên nhiều chiều (Vector ngẫu nhiên); Lý thuyết mẫu; Ước lượng các tham số của đại lượng ngẫu nhiên; Kiểm định giả...
Ký hiệu xếp giá: 537.107 1 NG527H
Chủ đề: Điện học
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Trường tĩnh điện; vật dẫn trong điện trường; chất điện môi; dòng điện không đổi; trường tĩnh từ; cảm ứng điện từ; vật liệu từ; trường điện từ. Học thuyết Maxwell. Sách còn có phần câu hỏi trắc nghiệm.
Ký hiệu xếp giá: 540 NG527Đ
Chủ đề: Hóa học
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: Các khái niệm và định luật căn bản; cấu tạo nguyên tử định luật tuần hoàn; liên kết hóa học; trạng thái tập hợp chất; nhiệt động lực học; cân bằng hóa học - cân bừng pha; động hóa học; dung dịch; phức chất (hợp chất phối trí); điện hóa học.
Ký hiệu xếp giá: 519.20711 T7721g
Trình bày các khái niệm, công thức cơ bản; đại lượng ngẫu nhiên - quy luật phân phối xác suất; các quy luật phân phối xác suất thông dụng; đại lượng ngẫu nhiên hai chiều - hàm của các đại lượng ngẫu nhiên; các định lý giới hạn; lý thuyết mẫu; ước lượng tham số đạc trưng của đại lượng ngẫu nhiên;...
Ký hiệu xếp giá: 541.33 Đ450QU
Cuốn giáo trình này trình bày những nội dung chính sau: Hình học tinh thể - khái niệm mạng tinh thể; Các chất rắn ở trạng thái thủy tinh; Các dạng liên kết trong chất rắn; Sai sót cấu trúc và ảnh hưởng của chúng tới tính chất tinh thể; Nhiệt động học phản ứng pha rắn; Vật liệu Compozit; Các yếu tố...
Ký hiệu xếp giá: 519.5 NG527NH
Cuốn sách này bao gồm 09 chương, trình bày các nội dung chính sau: Chất lượng - những khái niệm cơ bản, kiểm soát chất lượng, lấy mẫu kiểm định thuộc tính, lấy mẫu kiểm định biến số, kiểm soát quá trình bằng thống kê, phân tích năng lực quá trình, kiểm đồ biến số, kiểm đồ thuộc tính, một số kỹ...
Ký hiệu xếp giá: 547.076 TR120TH
Cuốn sách này bao gồm 02 phần: Phần I là những câu hỏi và bài tập về các loại đồng phân, hiệu ứng và cơ chế phản ứng, các phương pháp tổng hợp và tính chất hóa lý của các hợp chất hữu cơ với các nhóm định chức khác nhau. Phần II là bài giải các bài tập.
Ký hiệu xếp giá: 570.071 PH300L
Chủ đề: Sinh học
Cuốn sách trình bày những vấn đề sau: sinh học tế bào và hóa sinh học, sinh lý học - chức năng của cơ thể, di truyền học và sự tiến hóa.
Đang xem: 611