Thư viện Lạc Hồng
Công nghệ (khoa học ứng dụng), gồm cả Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh và Marketing
Tài liệu trong : Công nghệ (khoa học ứng dụng), gồm cả Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh và Marketing
3042 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 658.049 D6551i 2018
Contents: Part one: environmental foundation: globalization and international linkages; the political, legal, and technological environment; ethics, social responsibility, and sustainability. Part two: the role of culture: the meanings and dimensions of culture; managing across cultures;...
Ký hiệu xếp giá: 624.183423 D182
Trình bày nội dung: thiết kế sàn ứng lực trước; thiết kế dầm ứng lực trước; các ví dụ thực hành; thi công bê tông dầm sàn ứng lực trước căng sau.
Ký hiệu xếp giá: 612.015 T1118h
Phần Cấu tạo và chuyển hóa chất trình bày về cấu tạo, tính chất và vai trò của các chất sinh học cơ bản trong cơ thể sống, các quá trình chuyển hóa và điều hòa chuyển hóa chất trong cơ thể sống. Phần Hóa sinh tế bào mô và các cơ quan trình bày quá trình chuyển hóa chát xảy ra ở tế bào, mô và các cơ...
Ký hiệu xếp giá: 615.10724 T3641
Trình bày các nội dung thực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP) ứng dụng trong lĩnh vực dược: quá trình hình thành - quốc tế hoá nguyên tắc GLP, giới thiệu các nguyên tắc, khái quát ISO/IEC17025, triển khai GLP trong kiểm nghiệm thuốc; các nguyên tắc thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc như tổ chức,...
Ký hiệu xếp giá: 624.1834 N5768t
Giới thiệu việc tính toán kết cấu liên hợp thép - BTCT theo tiêu chuẩn châu Âu Eurocode 4. Các cấu kiện cơ bản của kết cấu liên hợp thép - BTCT được trình bày chi tiết về quan niệm và phương pháp tính theo Eurocode 4 kèm theo các ví dụ áp dụng. Gồm 4 chương: tính toán kết cấu sàn liên hợp, tính...
Ký hiệu xếp giá: 657.0721 D584
Chủ đề: Kế toán; Kiểm toán
Trình bày tổng quan về phương pháp nghiên cứu kế toán – kiểm toán, điều tra chọn mẫu và phương pháp chọn mẫu, kiểm định giả thuyết nghiên cứu, ứng dụng mô hình hồi quy tuyến tính, ứng dụng mô hình hồi quy binary logistic, ứng dụng mô hình phân tích nhân tố khám phá, ứng dụng mô hình phân tích cấu...
Ký hiệu xếp giá: 624 H957
Trình bày kiến thức về thiết bị và dụng cụ đo sử dụng trong khảo sát thực nghiệm, thí nghiệm xác định đặc trưng cơ học của bê tông và thép, đánh giá sự làm việc của kết cấu công trình bằng thí nghiệm chất tải trọng và kiểm định chất lượng công trình xây dựng
Ký hiệu xếp giá: 690.0285 N5767
Cung cấp những kiến thức cơ bản về phần mềm Microsoft project 2010 và ứng dụng của phần mềm này trong việc quản lý dự án xây dựng: thời gian, lịch làm việc của dự án, công việc, tài nguyên, chi phí, theo dõi, cập nhật và xem xét tình trạng của dự án, lọc dữ liệu và xuất các báo biểu
Ký hiệu xếp giá: 658.4 M1472
Trình bày 89 thuyết quản lý và cách áp dụng vào thực tế từ những nhà tư tưởng quản lý vĩ đại nhất thế giới về con đường ngắn, tập trung và nhanh chóng để đi đến thành công.
Ký hiệu xếp giá: 658.8342 L6736
Với việc khai thác dữ liệu lớn lên ngôi, "kỹ nghệ thuyết phục" nổi bật hơn bao giờ hết. Tiến sĩ David Lewis, nhà nghiên cứu nổi tiếng quốc tế, đưa khoa học vào việc vẽ bản đồ mua sắm của bộ não và cơ thể để nghiên cứu những nhạy cảm trong hệ thần kinh và phát hiện cách người ta chọn lựa và mua sắm....
Đang xem: 925