Thư viện Lạc Hồng
Công nghệ (khoa học ứng dụng), gồm cả Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh và Marketing
Tài liệu trong : Công nghệ (khoa học ứng dụng), gồm cả Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh và Marketing
2968 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 625.76071 L655g 2017
Cuốn sách phân tích nguyên nhân làm suy giảm chất lượng đường sá. Giới thiệu phương pháp điều tra đánh giá tình trạng mặt đường, hệ thống tổ chức và nhiệm vụ quản lý mạng lưới đường ô tô, các thiết bị trên đường, kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa và ảnh hưởng của điều kiện đường đến an toàn chạy xe.
Ký hiệu xếp giá: 624.182 N5768t 2017
Cuốn sách giới thiệu việc tính toán kết cấu liên hợp thép - BTCT theo tiêu chuẩn châu Âu Eurocode 4. Các cấu kiện cơ bản của kết cấu liên hợp thép - BTCT: tính toán kết cấu sàn liên hợp, tính toán kết cấu dầm liên hợp giản đơn, tính toán kết cấu dầm liên hợp liên tục, tính toán kết cấu cột liên...
Ký hiệu xếp giá: 624.1762 H6789d 2017
Cuốn sách trình bày động đất và cơ sở của động đất học công trình, cơ sở động lực học kết cấu và tính toán hệ đàn hồi chịu tải trọng động đất. Tính toán kết cấu chịu tác động của động đất theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9386:2012, kỹ thuật áp dụng để điều khiển kết cấu chống động đất, phân tích độ...
Ký hiệu xếp giá: 629.25040288 G477a 2017
Contents: engine operation; engine shop safety; diagnosing engine problems; engine removal, disassembly, inspection, and in-chassis repairs; cleaning the engine; measuring; cylinder head: parts and service; cylinder head: springs, valves, and valve seats; camshafts, lifters, timing belts, and...
Ký hiệu xếp giá: 629.287 D415a 2017
Contents: introduction; diagnostic techniques; tools and equipment; sensors, actuators and oscilloscope diagnostics; on-board diagnostics; engine systems; chassis systems; electrical systems; transmission systems; learning activities and simulations.
Ký hiệu xếp giá: 629.254028 S863a 2017
Contents: electrical fundamentals; introduction to oscilloscopes; automotive actuators and waveform analysis; automotive sensors and waveform analysis; automotive ignition systems and waveform analysis; automotive network systems and waveform analysis; automotive pressure testing and waveform...
Ký hiệu xếp giá: 629.246 H159a 2017
Contents: service information, tools and safety; environmental and hazardous materials; baking system components and performance standards; brake principles and friction materials; brake hydraulic systems; hydraulic valves and switches; brake fluid and lines; brake bleeding methods and procedures;...
Ký hiệu xếp giá: 629.247 H159a 2017
Contents: service information, tools, and safety; environmental and hazardous materials; tires and wheels; tire-pressure monitoring systems; tire and wheel service; suspension system components and operation; front suspension and service; rear suspension and service; electronic suspension systems;...
Ký hiệu xếp giá: 628.43 N5768b 2017
Nội dung cuốn sách gồm 7 chương:Lưu lượng, thành phần và tính chất dòng nước thải hộ gia đình; Bể tự hoại - cơ sở khoa học và nguyên tắc thiết kế; Các loại bể tự hoại có ngăn lọc; Bể tự hoại với các vách ngăn mỏng dòng hướng lên và ngăn lọc kỵ khí; Xây dựng và vận hành bể tự hoại; Quản lý phân bùn...
Ký hiệu xếp giá: 622.3382 C7491 2017
Sách trình bày tổng quan về mỏ và khai thác dầu khí. Phương trình cân bằng vật chất và xác định thể tích chất lưu trong mỏ. Phát triển mỏ. Dòng chảy ổn định và dòng chảy hướng tâm của chất lưu trong môi trường rỗng. Nguyên lý xếp chồng lời giải và kỹ thuật thử giếng, xâm lấn nước tự nhiên vào mỏ,...
Đang xem: 988