Địa lý và lịch sử
Tài liệu trong : Địa lý và lịch sử
225 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 959.704 N5769
Cuốn sách tập hợp những tư liệu, những văn bản quan trọng nhất liên quan tới việc ký kết hiệp định Giơnevơ và hiệp định Paris, trong đó có cả những tư lệu mang tính tham khảo mà lần đầu tiên được công bố. Cuốn sách mang đến cho bạn đọc một bộ hồ sơ chi tiết và đầy đủ về hai bản hiệp định này.
Ký hiệu xếp giá: 959.7044 M447
Cuốn sách giới thiệu về cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm Mậu Thân 1968. Sách miêu tả diễn biến tổng quan của hai đợt tổng công kích của dân và quân ta trên toàn bộ các mặt trận, cả chi tiết các trận đánh ở những thành phố lớn, đồng thời phân tích, đánh giá về ý nghĩa, vị trí, vai trò của...
Ký hiệu xếp giá: 335.4346271 Q91H
Cuốn sách đề cập đến đạo đức cần kiệm niêm chính, chí công vô tư của Người thông qua những mẩu chuyện thực tế sinh động, hấp dẫn, giàu sức thuyết phục.Cuốn sách được tập hợp từ rất nhiều nguồn tư liệu quý qua nhiều thập kỷ kể cả ttrong nước và nước ngoài.
Ký hiệu xếp giá: 915.204 T7721m 2008
Sách giới thiệu về Nhật Bản với các đặc điểm: lịch sử, địa lý, kinh tế, văn hóa - xã hội, du lịch, giáo dục, du học.
Ký hiệu xếp giá: 647.95071 N5767g 2008
Giới thiệu môn học thực hành nghiệp vụ bar. Cách sắp đặt, bài trí, vệ sinh quầy bar. Phương pháp và phục vụ đồ uống không cồn, có cồn, cocktail.
Ký hiệu xếp giá: 647.95071 N5767g 2008
Nghiên cứu về các kĩ thuật và qui trình phục vụ khách ăn uống các bữa ăn thông thường cũng như các bữa tiệc phổ biến phục vụ nhà hàng - khách sạn, cụ thể như: tổ chức lao động, yêu cầu vệ sinh, thực đơn và qui trình, kĩ thuật, tổ chức phục vụ.
Ký hiệu xếp giá: 338.4791071 L647g 2008
Trình bày những vấn đề chung về văn hóa du lịch, những nội dung cơ bản của văn hóa du lịch, khái quát những giá trị văn hóa trong hoạt động kinh doanh du lịch.
Ký hiệu xếp giá: 647.95071 L647g
Tìm hiểu về qui trình tổ chức lao động và phục vụ bộ phận bar. Trang thiết bị dụng cụ và vệ sinh trong bộ phận bar. Các nguyên liệu hàng hoá trong bar và kĩ thuật pha chế đồ uống.
Ký hiệu xếp giá: 338.4791071 D6314g 2008
Nghiên cứu các nội dung cơ bản của Marketing du lịch. Tìm hiểu hành vi khách hàng. Phân loại và lựa chọn thị trường mục tiêu và giới thiệu các chính sách Marketing chủ yếu.
Ký hiệu xếp giá: 917.104 TR120V
Sách giới thiệu đất nước Canada với các đặc điểm về: lịch sử, địa lý, kinh tế, văn hóa - xã hội, du lịch, giáo dục, du học.
Đang xem: 3732