Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
117 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332.6 B667
Chủ đề: Investments; Đầu tư
Brief Contens: Elements of Investments; Financial Instruments; Securities Markets; Arbitrage Pricing Theory; Analysis; options Valuation; Portfolio; Investment Strategy; Investors and the Investment...
Ký hiệu xếp giá: 658.404 Th-T
Phần I :Dự án đầu tư và phát triển Phần II : Thẩm định dự án đầu tư Phần III :Thẩm định kinh tế dự án đầu tư Thẩm định Hiệu quả kinh tế
Ký hiệu xếp giá: 333.5068 B4229
Contents: The Investment: Sizing up the Possibilities and Probalities; The Financials: Budgets and Financial Goals; The Human Ingredient: The People You Hire; The Strategy: Create Value; The...
Ký hiệu xếp giá: 658.404 TH308L
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về thiết lập và thẩm định dự án; Phân tích thị trường sản phẩm và dịch vụ của dự án đầu tư; Phân tích các yếu tố đầu vào của dự án; Tổ chức...
Ký hiệu xếp giá: 658.404 V986T2014
Cuốn sách này trình bày những vấn đề sau: dự án đầu tư và phát triển, phân tích dự án đầu tư (thẩm định dự án đầu tư), phân tích kinh tế dự án đầu tư (thẩm định kinh tế dự án đầu tư), bài tập thực...
Ký hiệu xếp giá: 330.03 T550Đ
Cuốn từ điển này bao gồm khoảng 8.000 thuật ngữ tiếng Anh về kinh tế thường gặp. Phần diễn giải thuật ngữ không nhất thiết luôn luôn nêu thật đầy đủ nội dung các thuật ngữ mà có khi chỉ nêu một hoặc...
Ký hiệu xếp giá: 363.795 97 Vă-D
Phần 1: Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn Phần 2: Các văn bản quy định bảo vệ môi trường trong lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị
Ký hiệu xếp giá: 658.152 2 G543
Contents: Anyone can raise venture capital; Summary presentation; The Proposal; A Thousand Questions; Meetings and Negotiations; The Commitment Letter; Due Diligence; The Closing; Working Toghether;...
Ký hiệu xếp giá: 332.63 A5176
Chủ đề: Investments; Đầu tư
Winning Angels is a practical, hands-on guide to angel investing, which includes tools, tactics and strategies for high-tech, low-tech, and every other kind of early-stage investing. Over 50 winning...
Ký hiệu xếp giá: 810.93 TK
Phần I : Vài nét về thiên nhiên Quan lại phong kiến , lưu dân và người tù đày Đất giồng và cọpsấu Bước đầu lập nghiệp Khai khẩn phía tây nam Đất đai làng xã và điền chủ Thói ăn nết ở Ruộng vườn...
Đang xem: 638