Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2153 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 613.2 Ca-N
Mục lục Sinh tố và khoán chất là gì Các chất bổ sung thông thường khác Các chế phẩm bổ sung Các chất hổ trợ và kiềm chế sự hấp dẫn Lý do sử dụng các chất bổ sung ..............
Ký hiệu xếp giá: 537.622 Ch-T
Chương 1: Giới thiệu Chương 2: Diode Chương 3: Mạch Diode Chương 4: Các Diode dùng cho mục đích đặc biệt Chương 5: Transistor lưỡng cực Chương 6: mạch phân cực Transistor
Ký hiệu xếp giá: 624.15 Ch-T
Phần 1: Những hiểu biết chung về công tác chuẩn bị kỹ thuật cho khu đất XD Phần 2: Những biện pháp chuẩn bị kỹ thuật chung cho khu đất XD đô thị Phần 3: Những biện pháp chuẩn bị kỹ thuật riêng biệt
Ký hiệu xếp giá: 628.53 TR120H
Cuốn sách gồm bốn chương đầu trình bày lần lượt về những khái niệm ô nhiễm không khí và các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm; tính chất cơ bản và độc tính của các dạng thải chính vào không khí; các...
Ký hiệu xếp giá: 624.15 Cơ-T
Chương 1: Khái niệm về khoáng vật và đất đá Chương 2: Tính chất nước và một số tính chất cơ lý của đất đá Chương 3: Một số tính chất cơ học của đất đá Chương 4: Phân loại đất đá theo mục đích XD...
Ký hiệu xếp giá: 661 H531K
Cuốn sách này cung cấp các kiến thức cơ bản về màu sắc, các hệ thống so màu và những nguyên tắc của việc phối trộn màu. Đồng thời cung cấp các kiến thức tổng quát về các phương pháp sản xuất các hợp...
Ký hiệu xếp giá: 624.156 314 959 7 Cô-N
Chương 1: Đất yếu và vấn đề XD nền đường đắp trên đất yếu Chương 2: Khảo sát địa kỹ thuật để XD nền đường đắp trên đất yếu Chương 3: Tính toán ổn định và biến dạng nền đường và công trình đắp tương...
Ký hiệu xếp giá: 658.401 3 PH104N 2010
Cuốn sách bao gồm 9 chương: Chương 1: Mở đầu về đảm bảo chất lượng; Chương 2: Đánh giá và kiểm tra chất lượng sản phẩm; Chương 3: Các công cụ quản lý chất lượng; Chương 4: Đảm bảo và cải tiến chất...
Ký hiệu xếp giá: 624.17 Đa-C
Chương 1: Chất lượng móng cọc Chương 2: Phương pháp siêu âm truyền qua ống Chương 3: Phương pháp thử động biến dạng lớn Chương 4: Phương pháp thử động biến dạng nhỏ Chương 5: Phương pháp thử tĩnh...
Ký hiệu xếp giá: 624.176 2 NG527L 2013
Nội dung sách gồm: động đất và chuyển động của nền đất; cơ sở của động lực học công trình và tính toán kháng chấn các hệ kết cấu đàn hồi; cở cở của động lực học công trình và tính toán kháng chấn các...
Đang xem: 1459