Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1366 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.381 507 2 PH104V
Chủ đề: Mạch điện tử
Giáo trình gồm 6 chương, trình bày những vấn đề sau: các khái niệm cơ bản về mạch điện, mạch điện một chiều, dòng điện xoay chiều hình sin, mạch điện xoay chiều ba pha ở chế độ xác lập hình sin, giải...
Ký hiệu xếp giá: 621.380 Lu-H
Chương 1: Cách thức hoạt động của điện năng Chương 2: Đo lường điện tử Chương 3: Những phần tử điện trong mạch Chương 4: An toàn điện Chương 5: Bình ắc qui Chương 6: Mạch xạc ắc qui Chương 7: Mạch...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 5 Ng-Đ
Mục lục CHương I: Những khái niệm cơ bản Chương II: Hệ thống số và mã Chương III: Các thiết bị bán dẫn hoạt động ở chế độ đảo mạch
Ký hiệu xếp giá: 621.381 5 Đ552D
Chủ đề: Mạch điện tử
Quyển sách này trình bày các vấn đề sau: thiết bị chiếu sáng tự động khi khẩn cấp, đèn chạy giả ngẫu nhiên, bộ định pha, bộ kiểm tra ắc qui xe hơi, tap, bộ tạo hàm CMOS, máy thử zenner, so sánh điện...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 507 1 TR120TH
Chủ đề: Mạch điện tử
Cuốn sách này trình bày các vấn đề sau: các dạng sơ đồ mạch điện tử, sơ đồ khối, ký hiệu trên sơ đồ mạch, các mạch điện tử đơn giản, tổ hợp các mạch điện đơn giản, lược đồ.
Ký hiệu xếp giá: 621.381 5 TR120TH
Chủ đề: Mạch điện tử
Cuốn sách trình bày các dạng sơ đồ mạch điện tử, sơ đồ khối, ký hiệu trên sơ đồ mạch, các mạch điện tử đơn giản, tổ hợp các mạch điện đơn giản, lược đồ.
Ký hiệu xếp giá: 621.381 5 CH125NG
Cuốn sách này giới thiệu sơ đồ mạch, chức năng mạch, cùng trị số các linh kiện của các mạch điện, điện tử từ đơn giản đến phức tạp, ứng dụng trong sinh hoạt, đời sống.
Ký hiệu xếp giá: 621.381 502 8 Ki-T
Chủ đề: Mạch điện tử
Chương 1: Những khái niệm chung và cơ sở phân tích mạch điện tử Chương 2: Hồi tiếp Chương 3: Cung cấp và ổn định chế độ công tác cho các tầng dùng Transistor Chương 4: Các sơ đồ cơ bản của tầng...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 028 Li-T
Chương 1: Cơ sở vật chất của điện tử học bán dẫn Chương 2: Diot bán dẫn Chương 3: Tranzito bán dẫn Chương 4: Vi điện tử lưỡng cực tuyến tính Chương 5: Vi điện tử số lượng cực Chương 6: Vi điện tử MOS
Ký hiệu xếp giá: 621.381 028 Li-M
Phần 1: CÁC LINH KIỆN RỜI Chương 1: Một số tính chất của vật liệu bán dẫn Chương 2: Điốt P-N Chương 3: Chuyển tiếp vị tinh thể và siêu mạng Chương 4: Tranzito lưỡng cực Chương 5: Các linh kiện nhiều...
Đang xem: 1164