Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1278 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.34 C283t
Contens: School daze; Cross-cultural communication; I understand exactly what I think you said; Croosing the line; My slice of the pie; I said it my way; It's not easy being good; Scientifically...
Ký hiệu xếp giá: 428.34 B4794t
Contents: Meetings and Greetings; Finding your way; A full life; It's raining; Cats and Dogs; To your health; A human rainbow; My hero; Get a job; All in the family; The future is now.
Ký hiệu xếp giá: 428.24024651 A414t
Contents: The Office; Routime Tasks; Secretaries and The Company; Storing and Presenting Information; The Electronic Office; Meetings; Written Communication; Money Matters.
Ký hiệu xếp giá: 808.0666 B2597w 2
The book includes contents: introducing yourself, arranging meeting, discussing travel plans, recommending, inviting, making inquiries, placing orders, responding to orders, making payment,...
Ký hiệu xếp giá: 808.0666 B2597w 1
The book includes contents: thinking about writing, introducing, completing forms, thanking, requesting information, getting details, inviting and arranging to meet, making and changing arrangements,...
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 L655S
Trong cuốn sách này, phần ôn tập ngữ pháp có 10 bài, tập trung vào các điểm ngữ pháp cần thiết. Phần đọc viết gồm 20 bài kiểm tra, cung cấp các loại bài tập về trắc nghiệm ngữ pháp, đọc hiểu trắc...
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 L655S 2011
Trong cuốn sách này, phần ôn tập ngữ pháp có 10 bài, tập trung vào các điểm ngữ pháp cần thiết. Phần đọc viết gồm 20 bài kiểm tra, cung cấp các loại bài tập về trắc nghiệm ngữ pháp, đọc hiểu trắc...
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 L655SA
Trong cuốn sách này, phần ôn tập ngữ pháp có 10 bài, tập trung vào các điểm ngữ pháp cần thiết. Phần đọc viết gồm 20 bài kiểm tra, cung cấp các loại bài tập về trắc nghiệm ngữ pháp, đọc hiểu trắc...
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 L887S 2006
Sách giới thiệu về kỳ thi TOEIC.Kỳ thi này đánh giá trình độ tiếng Anh của những người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế hoặc dự định dùng tiếng Anh để giao tiếp với người khác. Sách giúp...
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 L887b 2008
Contents: Listening comprehension: vocabulary building activities, photographs - skill building activities, question-response - vocabulary building activities, question-response - skill building...
Đang xem: 3791