Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1051 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.34 T641
Đây là sách luyện thi được biên soạn nhằm giúp phát triển kỹ năng về listening để nâng cao điểm số trong kỳ thi TOEFL iBT. Nội dung gồm: basic comprehension; connecting information; content linking;...
Ký hiệu xếp giá: 428.34 C948
Nội dung sách gồm có: giới thiệu về TOEFL-iBT, cách tính điểm của TOEFL-iBT, những điều cần biết khi làm bài thi nghe hiểu TOEFL-iBT, những vấn đề thường gặp trong TOEFL-iBT.
Ký hiệu xếp giá: 428.34 T641l 2009
Cuốn sách này trình bày ngắn gọn các điểm từ vựng, ngữ pháp thường gặp trong thực tế. Sách bao gồm 35 bài học luyện kỹ năng thực hiện phần nghe hiểu trong bài thi TOEIC.
Ký hiệu xếp giá: 428.34 T641
Contents: Lesson 1: Sound Linking; Lesson 2: Sounds/s/and/∫/; Lesson 3: Sounds/s/and/θ/; Lesson 4: Sounds/e/and/æ/; Lesson 5: Sounds/i/and/i:/; Lesson 6: Assimilation and Sound Linking - Weak Vowels;...
Ký hiệu xếp giá: 425 T641
Contents: Lesson 1: Subjects and verbs; Lesson 2: Types of sentences; Lesson 3: Verbs - Intransitive verbs; Lesson 4: Verbs - Transitive verbs; Lesson 5: Infinitives; Lesson 6: Gerunds; Lesson 7:...
Ký hiệu xếp giá: 428.34 T641
Contents: Lesson 1: Photographs of people; Lesson 2: Photographs of objects/animals; Lesson 3: Wh-Questions; Lesson 4: Yes/No questions; Lesson 5: Short conversations; Lesson 6: Short conversations;...
Ký hiệu xếp giá: 428.34 T641
Contents: Lesson 1: Final Sounds; Lesson 2: Sound /h/; Lesson 3: Sounds /l/ and /r/; Lesson 4: Sounds /f/ and /p/; Lesson 5: Sounds /f/ and /v/, /p/ and /b/; Lesson 6: Sound /t/; Lesson 7: Consonant...
Ký hiệu xếp giá: 428.34 B741
Part 1: Step 1: Liệt kê những từ vựng thường xuất hiện trong câu hỏi mô tả bức ảnh theo các chủ đề khác nhau. Bạn hãy xem hình minh họa, nghe MP3 và ghi nhớ các từ; Step 2: Giúp bạn làm quen với các...
Ký hiệu xếp giá: 428.34 T644
Phần diagnostic: gồm 40 câu hỏi nhằm đánh giá năng lực bản thân trước khi nghiên cứu giáo trình. Phần các dạng câu hỏi: trình bày chi tiết về từng dạng câu hỏi và cách chọn đáp án đúng cho từng câu...
Đang xem: 3622