Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
310 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.34T644
Including 10 actual tests & 3 advanced test for listening comprehension, answer key.
Ký hiệu xếp giá: 428.34T661
Contents: 10 listening actual test, scripts and answer key and MP3 CD. Including 1000 listening comprehension practice test items for the new TOEIC tests.
Ký hiệu xếp giá: 428.34T661
Contents: 6 half test, 7 full test, scripts and answer key and MP3 CD. Including 1000 listening comprehension practice test items for the new TOEIC tests.
Ký hiệu xếp giá: 428.4T661
Contents: 10 actual test, answer key. Including 1000 reading comprehension practice test items for the new TOEIC tests.
Ký hiệu xếp giá: 428.4T661
Contents: 10 actual test, answer, answer sheets. Including 1000 reading comprehension practice test items for the new TOEIC tests.
Ký hiệu xếp giá: 428.4T644
Including 10 actual tests & 3 advanced test for reading comprehension; answer key.
Ký hiệu xếp giá: 428.34J76
Communication Activities for the Classroom In the Student's Book, students learn how to do things with English: how to persuade a friend, how to apologize, how to complain, and so on. After each...
Ký hiệu xếp giá: 428.3Fu-E
1. Nói về bản thân, mở đầu cuộc đàm thoại, hẹn hò. 2. Hỏi thông tin : Kỹ thuật hỏi, kỹ thuật trả lời, lấy thêm thông tin. 3. Nhờ người làm giúp, yêu cầu, gợi chú ý, đồng ý và từ chối. 4. Nói về những...
Ký hiệu xếp giá: 629.8L5662G
Sách trình bày cách cài đặt và giới thiệu intouch 10; cách tải các dữ liệu trên mạng với utorrent; hướng dẫn sử dụng intouch 10; điều khiển băng chuyền; điều khiển máy phay; khởi động và điều khiển...
Ký hiệu xếp giá: 711.7P535g 2016
Cuốn sách trình bày các vấn đề chung về giao thông đô thị và mạng lưới đường phố; các nội dung cơ bản trong thiết kế hình học mà đặc biệt quan tâm đến việc thiết kế mặt cắt ngang đường phố, bình đồ...
Đang xem: 1401