Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2768 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.313H531NH
Nội dung cuốn sách này gồm có: tóm tắt lý thuyết các phần có liên quan giúp sinh viên có thể tham khảo khi thiết kế phần điện của nhà máy điện và trạm biến áp theo nội dung các môn học hệ thống điện...
Ký hiệu xếp giá: 660.028 5TR312V
Cuốn sách này trình bày các phương pháp giải bài toán công nghệ hóa học - thực phẩm, biến đổi và xử lý số liệu thí nghiệm, tối ưu hóa thự nghiệm. Tất cả những vấn đề trên được thực hiện bằng...
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 41H407A
Sách sưu tầm, giới thiệu tác phẩm Mo lên trời của dân tộc Mường sống ở tỉnh Thanh Hóa, đây là những bài ca mang tính tín ngưỡng dân gian từ thủa xa xưa và luôn luôn gắn bó, tác động mạnh mẽ, tích cực...
Ký hiệu xếp giá: 398.095 974 1H407M
Sách nghiên cứu, trình bày các vấn đề: tổng quan về làng Sẹt - thôn Trung Thành; văn hóa dân gian làng Sẹt; dân ca người Thổ làng Sẹt - Trung Thành.
Ký hiệu xếp giá: 660.02Ng-L
Chương 1: Ngành may mặc - trang sức Chương 2: Ngành xây cất và trang trí nhà cửa Chương 3: Ngành làm vật dụng cần thiết cho đời sống tiện nghi Chương 4 Ngành sản phẩm, chế tạo đồ vật dụng, sản phẩm...
Ký hiệu xếp giá: 547.076TK
Mục lục Phần I: Hoá học hữu cơ cơ sở Chương I: Đại cương Chương II: Ankan và xicloankan CHương III: Anken và xicloaken Chương IV: Ankin Chương V: Hidrocabon thơm CHương VI: Ancol và phenol CHương...
Ký hiệu xếp giá: 540.76V500Đ
Nội dung cuốn sách này bao gồm hai phần: phần một: câu hỏi và bài tập, phần hai: đáp số và lời giải.
Ký hiệu xếp giá: 540.76L250M
Cuốn bài tập này được chia thành các chương theo trình tự tương tự như các chương trình trong sách lý thuyết. Mỗi chương gồm phần tóm tắt lý thuyết và phần bài tập. Những nội dung lý thuyết cơ bản...
Ký hiệu xếp giá: 546. 076Ho-C
Chủ đề: Hóa học
Mục lục Chương I: Một số khái niệm chung Chương II: Nguyên lý 1 của nhiệt động lực học: nhiệt hóa học CHương III: Nguyên lí II cảu nhiệt động học Chương IV: Câng bằng hóa học Chương V: Đống hóa học...
Ký hiệu xếp giá: 572.076Ng-T
Chủ đề: Sinh hóa học
Mục lục' Chương I: Tính chất cơ bản của các phân tử sinh học CHương II: Thành phần cấu tạo tế bào Chương III: Enzym Chương IV: Sinh học phân tử Chương V: Năng lượng sinh học Chương VI: Trao đổi chất...
Đang xem: 356