Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1020 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.302 8 Du-D
Phần I : DỤNG CỤĐIỆN Phần II: ĐỘNG CƠ CẢM ỨNG LỒNG SÓC VÀ MÁY PHÁT KÉP WSM Phần III: DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM CÁC MẠCH LOGIC WST - 15 Phần IV : MÁY QUẤN TRỤC NGANG TW - 2000 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Ký hiệu xếp giá: 621.31 NG450H
Quyển sách bao gồm những nội dung sau: Xác định phụ tải điện; xác định các lượng tổn thất trên lưới cung cấp điện; phương pháp so sánh kinh tế kỹ thuật các phương án cung cấp điện; các loại trạm...
Ký hiệu xếp giá: 621.310 71 2 TR120TH
Giáo trình này cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống điện. Nội dung gồm: những vấn đề chung về cung cấp điện, tính toán phụ tải điện, mạng điện xí nghiệp, trạm biến áp, tính toán điện, tính...
Ký hiệu xếp giá: 621.310 72 NG450H
Nội dung chủ yếu của cuốn sách này bao gồm: giới thiệu chung về cung cấp điện, các loại lưới cung cấp điện, tính toán phụ tải điện, tính toán tổn thất điện áp, tổn thất công suất, tổn thất điện năng,...
Ký hiệu xếp giá: 621.310 712 L250Đ
Nội dung giáo trình này gồm có: hướng dẫn thiết kế hệ thống cung cấp điện xí nghiệp công nghiệp, hướng dẫn thiết kế các chuyên đề, các bảng phụ lục tra cứu cần thiết.
Ký hiệu xếp giá: 621.302 807 2 PH104V
Nội dung cuốn sách gồm 13 chương, được chia thành hai phần: Phần cơ sở lý thuyết khí cụ điện giới thiệu những kiến thức cơ bản về lực điện động, sự phát nóng của khí cụ điện, hồ quang điện, cơ cấu...
Ký hiệu xếp giá: 621.31 NG527TH
Nội dung cuốn sách gồm có hai phần. Phần thứ nhất đề cập đến khí cụ điện, giới thiệu ngắn gọn công dụng, nguyên lý làm việc, kết cấu, số liệu kỹ thuật của một số khí cụ điện, đề cập đến lý thuyết cơ...
Ký hiệu xếp giá: 621.310 71 2 B510M
Giáo trình này trình bày những vấn đề sau: thí nghiệm máy biến áp (MBA) một pha và MBA tự ngẫu, thí nghiệm MBA cách ly và ổn áp Servor, MBA 3 pha - 3 pha 3 trụ và MBA cách ly, thí nghiệm máy phát...
Ký hiệu xếp giá: 621.302 8 Th-D
Phần I : CƠ SỞ LÝ THUYẾT THIẾT BỊ ĐIỆN Chương 1: Hồ quang điện Chương 2: Tiếp xúc điện Chương 3: Phát nóng Chương 4: Lực điện động Chương 5: Cơ cấu điện từ và Nam châm điện Phần II:...
Ký hiệu xếp giá: 621.310 42 NG527Đ
Nội dung của cuốn sách bao gồm: phần mở đầu là đại cương về các thiết bị điện; Máy điện không đồng bộ; Máy điện đồng bộ; Máy điện một chiều; Máy biến áp; Các khí cụ điện thường dùng trong hệ thống...
Đang xem: 575