Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
63 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.24 O985 2006
This book includes topics: Offices and personnel; Entertainment and Dining out; General business and finance; Housing and Property; Travel; Technical areas; Health and everyday English.
Ký hiệu xếp giá: 658.3 M537
This book includes: The context of IHRM: context, culture and strategy; Identifying, Selecting and management the global workforce; Training, performance management, appraisal and compensation issues...
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 T2384
Sách cung cấp một số câu hỏi luyện tập được sắp xếp theo dạng câu hỏi nhằm giúp bạn luyện tập các chiến lược và kỹ thuật làm bài thi TOEIC. Bên cạnh đó, sách cung cấp hai bài thi thực hành mô phỏng...
Đang xem: 761