Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3153 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 301.072 D211G
Giới thiệu một số khái niệm và kết quả cơ bản của xác suất: Giải tích tổ hợp, phép thử và biến số, công thức xác suất của tổng và tích hai biến số, dãy phép thử Bernoulli, biến ngẫu nhiên, hàm phân...
Ký hiệu xếp giá: 540.072 V400D
Nội dung cuốn sách gồm có: giới thiệu khái quát về cách ghi số đo, chữ số có nghĩa, cách cân hóa chất trong phòng thí nghiệm, các phương pháp tách, lọc, thao tác chuẩn độ, cách pha chế chuẩn hóa dung...
Ký hiệu xếp giá: 511 H6789l
Nội dung cuốn sách bao gồm: khái niệm; phương trình lớp biên; ứng suất biến ngang và các mô hình rối; các phương pháp giải hệ phương trình lớp biên; lớp biên nhiệt; lớp biên ba chiều; một số kết quả...
Ký hiệu xếp giá: 510 Ph-D
Chương 1: Định nghĩa và ví dụ Chương 2: Số học Chương 3: Dãy số Chương 4: Hình học Chương 5: Mở rông Nguyên lý Đirichlê Chương 6: Bài tập số học nâng cao Chương 7: Bài tập chuỗi số nâng cao Chương...
Ký hiệu xếp giá: 004.015 1 Ph-H
Chương 1: Phương pháp tổng quát để giải một bài toán Chương 2: Các bài toán cơ bản Chương 3: Các đề thi tin học quốc tế
Ký hiệu xếp giá: 530.107 6 Ph-H
PHẦN I: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG CƠ HỌC Vấn đề 1: Dao động Vấn đề 2: Sóng cơ học PHẦN II: ĐIỆN XOAY CHIỀU Vấn đề 3: Mạch điện xoay chiều không phân nhánh Vấn đề 4: Mạch điện xoay chiều mắc song song Vấn đề ...
Ký hiệu xếp giá: 512.700 4 Ph-S
Chương 1: Tính toán gần đúng và đánh giá sai số Chương 2: Giải phương trình f(x) = 0 Chương 3: Giải bằng số hệ thống các phường trình đại số tuyến tính Chương 4: Nội suy các hàm số Chương 5: Tính Đạo...
Ký hiệu xếp giá: 511 NG527T 2013
Nội dung cuốn sách bao quát những vấn đề cơ bản nhất và mở rộng của phương pháp tính hiện đại, làm cơ sở để tính toán, giải quyết những vấn đề khoa học kỹ thuật thường gặp thuộc các ngành kỹ thuật,...
Ký hiệu xếp giá: 511.004 Ph-T
Chương 1: Sai số Chương 2: Tính gần đúng nghiệm thực của một phương trình Chương 3: Tính gần đúng nghiệm của một hệ đại số tuyến tính Chương 4: Nội suy và phương pháp bình phương bé nhất Chương 5:...
Ký hiệu xếp giá: 511.004 Ph-T
Chương 1: Số sấp xỉ và sai số Chương 2: Tính gần đúng nghiệm của phương trình đại số siêu việt Chương 3: Giải hệ thống phương trình đại số tuyến tính Chương 4: Đa thức nội suy và phương pháp bình...
Đang xem: 1500