Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
91 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 338.5024658T455
Brief Contents: Some Preliminaries; Demand Analysis; Production and Cost Analysis; Profit Maximization in Various Market Structures; Advanced Topics in Managerial Economics.
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465C8512m 2004
Contents: work and leisure, problems, travel, food and entertaining, sales, people, markets, companies, the web, cultures, jobs.
Ký hiệu xếp giá: 651.78Ma-C
Part I - Getting Started with Crystal Reports Chapter 1 - The World of Crystal Reports Chapter 2 - The Crystal Reports Environment Chapter 3 - Designing Your First Report Chapter 4 - Writing...
Ký hiệu xếp giá: 339.13M500S
Cuốn sách thu thập và giới thiệu các câu chuyện về những thất bại nổi tiếng trong lĩnh vực PR. Qua đó, những người phụ trách mảng truyền thông cho doanh nghiệp, nhà báo và các bên liên quan khác có...
Ký hiệu xếp giá: 818.03Đ115TH
Đây là cuốn nhật ký của Liệt sĩ - Bác sĩ Đặng Thùy Trâm ghi trong những ngày ở chiến trường. Bản thân cuốn nhật ký này cũng có số phận kỳ lạ: chúng rơi vào tay những con người có lương tri ở bên kia...
Ký hiệu xếp giá: 330.91Ti-T
Chương 5: Những vấn đề phân vùng kinh tế Chương 6: Nghiên cứu địa lý kinh tế Chương 7: ý nghĩa thực tiễn của địa lý kinh tế Chương 8: Triển vọng của địa lý kinh tế
Ký hiệu xếp giá: 657.48LV00TC1-028
Chương I. cơ sở lý luận I. Lý luận chung về chiến lược đầu tư trong kinh doanh của doanh nghiệp II. Nội dung phân tích chiến lược đầu tư trong kinh doanh III. Nội dung phân tích tình hình tài chính...
Ký hiệu xếp giá: 658.15PH104V 2008
Sách gồm những nội dung chính sau: lý luận chung về phân tích và cá phương pháp xử dụng, phân tích môi trường và chiến lược kinh doanh, phân tích môi trường và chiến lược kinh doanh, phân tích sử...
Đang xem: 731