Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
97 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.388 002Ky-H
Bài 1: Tổng quan truyền hình, tổng quan camara Bài 2: Ống kính Bài 3: Các tùy chọn trong nguyên lý truyền hình Bài 4: Mặt bia và quét bia Bài 5: Xử lý tín hiệu Bài 6: Mã hóa hay định dạng Video Bài...
Ký hiệu xếp giá: 604.2La-H
Phần 1: Cách dùng dụng cụ Phần 2: Huấn luyện bàn tay Phần 3: Cách cầm bút chì khác
Ký hiệu xếp giá: 657.48TR120NG
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Giới thiệu các mô hình tối ưu; Các mô hình tài chính doanh nghiệp; Các mô hình quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; Các mô hình quyền chọn; Trái phiếu và...
Ký hiệu xếp giá: 345.597L504S
Sách trình bày bộ luật hình sự của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 15/1999/QH10, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự.
Ký hiệu xếp giá: 345.959 7Bo-S
Phần 1: Những quy định chung Phần 2: Khởi tố và điều tra vụ án hình sự Phần 3: Xét xử sơ thẩm Phần 4: Xét lại bản án và quyết định chưa có hiệu lực pháp luật theo thủ tục phúc thẩm Phần 5: Thi hành...
Ký hiệu xếp giá: 658.155S594
Contents: Choose Profit over Market Share; Learn to Complete Peacefully; Change the Way You Form Your Assumptions; Use Internal Data to Find Profit Opportunities; Uncover Preferences and Willingness...
Ký hiệu xếp giá: 621.384Ma-D
Chương 1: Đại cương về máy thu hình Chương 2: Bộ Anten - Fiđơ Chương 3: Một số linh kiện thường gặp trong máy thu hình bán dẫn Chương 4: Khối đổi kênh Chương 5: Tần khuếch đại trung tần chung Chương...
Đang xem: 1508