Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1780 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.401TK
Mục lục Chương I: Ngưng tụ hiệu quả cao theo chủ đề kế hoạch I. Dùng mục tiêu kế hoạch có thể đo lường để xác định phương hướng chủ đề Chương II: Thực thi thiết kế quản lý hiệu quả công tác điều tra...
Ký hiệu xếp giá: 658.401TK
Mục Lục CHương I: Phân tích và chẩn đoán doanh nghiệp CHương II: Ý tưởng sáng tạo là động lực của kế hoạch I. Ý tưởng sáng tạo nâng cao hiệu quả kế hoạch
Ký hiệu xếp giá: 658.401TK
Mục Lục Chương I: Quy cách kế hoạch, phương án kế hoạch và sổ sách kế toán Chương II: Quản lý hiệu quả đối với người làm kế hoạch
Ký hiệu xếp giá: 658.401TK
Mục lục Chương I: Quản lý hiệu quả thực thi kế hoạch Chương II: Công việc đánh giá hiệu quả kế hoạch
Ký hiệu xếp giá: 371.2Qu-H
Chương 1: Công tác xây dựng kế hoạch năm học của người hiệu trưởng Chương 2: Công tác kiểm tra của người hiệu trưởng Chương 3: Những hướng dẫn nghiệp vụ về đánh giá toàn diện một nhà trường Chương 4:...
Ký hiệu xếp giá: 711.029 597Qu-T
1. Nguyên tắc chung 2. Chọn đất xây dựng đô thị và xác định dân số đô thị 3. Quy hoạch khu công nghiệp và kho tàng công cộng 4. Quy hoạch giao thông đối ngoại 5. Quy hoạch khu dân dụng 6. Quy hoạch...
Ký hiệu xếp giá: 711Th-T
Chương 1: Đô thị và thiết kế Chương 2: Phạm vi và đặc trưng Chương 3: Nguồn gốc và lý luận Chương 4: Nhân tố và nguyên tắc Chương 5: Quá trình và kết quả Chương 6: Khai thác và quản lý Chương 7: Cảnh...
Ký hiệu xếp giá: 711Ba-T
Chương 1: Quy hoạch chiều cao đô thị Chương 2: Cấp nước đô thị Chương 3: Thoát nước sinh hoạt Chương 4: Thoát nước mưa Chương 5: Cấp điện đô thị
Đang xem: 1371