Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1705 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 005.8 W615p
This book provides a broad review of the entrire field of infomation security, background on many related elements, and enough detail to faciliate an understanding of the topic as a whole. The book...
Ký hiệu xếp giá: 005.8 G825
This book is a programmer's guide to developing secure code. It was Written from a developer's perspective to help pthers enter into the dynamic field of software construction. The information and...
Ký hiệu xếp giá: 005.8 C565 2007
Brief Contents: Introduction to Security; Destop Security; Internet Security; Personal Security; Network Security; Enterprise Security.
Ký hiệu xếp giá: 005.8 C565s
Table of Contents: New Challenges in Security; Network and Communication Defenses; Desktop Security; Internet Security; Microsoft Windows Vista Security.
Ký hiệu xếp giá: 005.8 C565
Contents: Information Security Fundamentals; Attackers and Their Attacks; Security Basics; Security Baselines; Securing the Network Infrastructure; Web Security; Protecting Advanced Communications;...
Ký hiệu xếp giá: 005.8 S61794
This book provides the right mix of theoretical concepts and practical software security programming and will be highly valuable for anyone who wants to get started in the field of software security....
Ký hiệu xếp giá: 005.8 E1919
Brief Contents: General Considerations and Definition of Terms; Host Security; AppArmor; Cryptography: Basics and Practical Application; Network Security; General Firewall Design; Packet Filters;...
Ký hiệu xếp giá: 004.24 Tư-B
Chương 1: Khảo sát các thành phần bên trong của PC Chương 2: Sẵn sàng nâng cấp Chương 3: Bắt đầu bằng máy thử nghiệm Chương 4: Thiết bị lưu trữ Chương 5: Thiết bị lưu trữ cho phép di chuyển Chương 6:...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 H450TR
Nội dung quyển sách gồm có: giới thiệu vi xử lý tổng quát nhằm giới thiệu các kiến thức cơ bản về hệ vi xử lý, kiến trúc CPU và tập lệnh, họ vi điều khiển 8051, họ vi xử lý 8086, thiết kế hệ vi xử lý.
Ký hiệu xếp giá: 621.381 028 5 Vi-T
1. Khái niệm cơ bản 2. Thành phần cơ bản của máy vi tính 3. Vi xử lý 16 bit 4. Vi xử lý 32 bit 5. Vi xử lý 64 bit
Đang xem: 2339