Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
149 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 610.6 PH104TR
Cuốn sách này cung cấp các kiến thức liên quan đến nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ và làm hài lòng đối tượng sử dụng dịch vụ của bệnh viện. Nội dung cụ thể gồm có: khái niệm và quá...
Ký hiệu xếp giá: 658.007 P535m 2013
Giới thiệu nội dung, bản chất và quy trình marketing; Phân tích những vấn đề cơ bản của marketing như môi trường, hành vi khách hàng, phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị cho...
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1 M100C
Nội dung sách gồm có: giới thiệu về marketing; môi trường marketing - lựa chọn thị trường mục tiêu; các chiến lược marketing; tổ chức thực hiện marketing.
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1 M100R
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: giới thiệu về marketing; môi trường marketing - lựa chọn thị trường mục tiêu; các chiến lược marketing - chiến lược sản phẩm, chiến lược định giá, chiến...
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1 NG527TH
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Nhập môn marketing; môi trường marketing; nghiên cứu hành vi người tiêu dùng cá nhân; nghiên cứu hành vi người mua đại diện các tổ chức; phân khúc...
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1 Ma-B
Chủ đề: Marketing
Chương 1: những vấn đề cơ bản về Marketing Chương 2: Thị trường trong hoạt động Marheting Chương 3: Nghiên cứu Marketing Chương 4: Marketing chiến lược Chương 5: Chính sách sản phẩm trong hoạt động...
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1 Ma-B
Chủ đề: Marketing
Chương 1: Cơ sở xã hội của Marketing - Thoả mãn nhu cầu của con người Chương 2: Quản trị Marketing Chương 3: Hệ thống nghiên cứu và thông tin Marketing Chương 4: Môi trường marketing Chương 5: Thị...
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1 Ma-B
Chủ đề: Marketing
Chương 1: Khái niệm về Marketing Chương 2: Phân khúc thị trường và Marketing hỗn hợp Chương 3: Nghiên cứu tiếp thị Chương 4: Nghiên cứu người tiêu dùng Chương 5: Chiến lược tiếp thị Chương 6: Chiến...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 S5185
Chủ đề: Marketing; Tiếp thị
Nghiên cứu xây dựng chiến lược marketing hiệu quả, quan niệm về marketing, xây dựng marketing, hiểu rõ khách hàng, đánh giá và quản lý giá trị cảm nhận ...
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1 Ma-B
Chủ đề: Marketing
Chương 1: Nhập môn Marketing Chương 2: Môi trường Marketing Chương 3: Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng cá nhân Chương 4: Nghiên cứu hành vi người mua đại diện các tổ chức Chương 5: Phân khúc thị...
Đang xem: 6867