Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
245 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332.120 76H250TH
Sách trình bày thành hai phần: hệ thống bài tập và bài giải; đề thi hết môn. Phần hệ thống bài tập và bài giải, bao gồm các nội dung: tổng quan về ngân hàng thương mại và nghiệp vụ nguồn vốn trong...
Ký hiệu xếp giá: 332.155Ho-T
Chương 1: Hối đoái Chương 2: Những điều kiện thanh toán quy định trong đồng mua bán ngoại thương Chương 3: Phương tiện thanh toán quốc tế Chương 4: Phương thức thanh toán quốc tế
Ký hiệu xếp giá: 332.307NG527M
Nội dung cuốn sách gồm có: những vấn đề cơ bản về hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại; nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp; phân tích tín dụng và quyết định cho vay; xếp hạng tín dụng...
Ký hiệu xếp giá: 657.47NG527TH
Cuốn sách này trình bày: tổng quan về kế toán ngân hàng, kế toán nghiệp vụ tiền mặt, kế toán nghiệp vụ đầu tư và kinh doanh chứng khoán, kế toán nghiệp vụ tín dụng, kế toán nghiệp vụ góp vốn liên...
Ký hiệu xếp giá: 657.1Ke-H
Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng thương mại Chương 2: Kế toán các nghiệp vụ huy động vốn - các phương pháp thanh toán qua ngân hàng Chương 3: Kế toán các nghiệp vụ tín dụng - đầu tư Chương...
Ký hiệu xếp giá: 657.1Ke-H
Chương 1: Đại cương về kế toán ngân hàng Chương 2: Kế toán nghiệp huy động vốn Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng Chương 4: Kế toán các nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng (không cần tiền mặt)...
Ký hiệu xếp giá: 657.47K241t 2017
Trình bày các phương pháp kế toán các hoạt động chính tại ngân hàng thương mại: kế toán tiền mặt, kế toán đầu tư và kinh doanh chứng khoán, kế toán tín dụng, Kế toán góp vốn liên doanh và đầu tư dài...
Ký hiệu xếp giá: 657.47TR561TH
Sách gồm những nội dung chính sau: những vân đề cơ bản của kế toán ngân hàng, kế toán nghiệp vụ huy động vốn, kế toán nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ cho thuê tài chính, nghiệp vụ thanh toán (thanh...
Ký hiệu xếp giá: 332.175 4Th-C
Mục lục Chương I: Tín dụng nhà nước cho đầu tư phát triển trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước Chương II:Thực trạng chính sách và cơ chế quản lý tín dụng nhà nước cho đầu tư phát...
Ký hiệu xếp giá: 332.401Ki-H
Chương 1: Những vấn đề chung Chương 2: lãi suất Chương 3: Các tổ chức tài chính Chương 4: Quá trình cung ứng tiền tệ Chương 5: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ Chương 6: Tài chính quốc tế...
Đang xem: 1102