Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2203 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1 M100R
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: giới thiệu về marketing; môi trường marketing - lựa chọn thị trường mục tiêu; các chiến lược marketing - chiến lược sản phẩm, chiến lược định giá, chiến...
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1 NG527TH
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Nhập môn marketing; môi trường marketing; nghiên cứu hành vi người tiêu dùng cá nhân; nghiên cứu hành vi người mua đại diện các tổ chức; phân khúc...
Ký hiệu xếp giá: 658.804 NG527V
Nội dung cuốn sách gồm có: giới thiệu du lịch và lữ hành; giới thiệu marketing: quá trình tư duy có hệ thống; những đặc trưng của marketing du lịch - lữ hành; môi trường kinh doanh năng động: những...
Ký hiệu xếp giá: 658.804 NG527V
Cuốn sách này gồm có những phần chính sau: Ý nghĩa của marketing trong du lịch và lữ hành; Hiểu được phối thức marketing trong du lịch và lữ hành; Một số tài liệu tham khảo.
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1 M3457
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan marketing quốc tế; Môi trường marketing quốc tế và nghiên cứu thị trường thế giới; Phương thức thâm nhập thị trường thế giới; Chiến lược sản...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 NG250TH
Cuốn sách này trình bày, hướng dẫn những bí quyết để thành công trong lĩnh vực Marketing. Sách gồm những nội dung chính sau: thủ thuật thị trường, nghệ thuật tiếp thị, kỹ năng Marketing, xây dựng...
Ký hiệu xếp giá: 658.802 S431K
Cuốn sách này thu thập những ví dụ thực tế, sinh động theo trình tự trước sau và các bước hành động của hoạt động tiếp thị hiện đại để phân tích toàn diện tư tưởng cơ bản của hoạt động tiếp thị,...
Ký hiệu xếp giá: 658.800 7 NG527Đ
Sách này giới thiệu bốn nghiên cứu ứng dụng mô hình SEM, về: giá trị thương hiệu, chất lượng dịch vụ, tính vị chủng và xu hướng tiêu dùng, cạnh tranh cá nhân và xu hướng tiêu dùng. Trong các nghiên...
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1 N5764N2008
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Sự ra đời và phát triển của Marketing; Nội dung và qui trình marketing; Thương hiệu và sản phẩm; Nghiên cứu thị trường; Thị trường và hành vi tiêu...
Ký hiệu xếp giá: 658.8001 N5764N
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Sự ra đời và phát triển của Marketing; Nội dung và qui trình marketing; Thương hiệu và sản phẩm; Nghiên cứu thị trường; Thị trường và hành vi tiêu...
Đang xem: 1663