Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
183 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 571.607 1 NG527NH
Giáo trình giới thiệu những kiến thức cơ bản và hiện đại về cấu trúc và chức năng của tế bào - đơn vị tổ chức cơ bản của cơ thể sống, trên nguyên tắc cấu trúc luôn liên hệ với chức năng, cấu trúc...
Ký hiệu xếp giá: 612.00711 G434t 2021
Chủ đề: Sinh lý học
Cung cấp kiến thức cơ bản về sinh lý học người như: Phân tích huyết đồ, xác định nhóm máu, hô hấp ký, đo huyết áp động mạch gián tiếp, sự hình thành các sóng trên ECG, phân tích điện tâm đồ bình...
Ký hiệu xếp giá: 612.078 G434t
Giới thiệu một cách khái quát về: hiện tượng thẩm thấu sức bền hồng cầu, do huyết áp động mạch gián tiếp - khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng lên huyết áp, phân tích huyết đồ, xác định nhóm máu, hô hấp...
Ký hiệu xếp giá: 628.307 NG527V 2014
Giáo trình bao gồm 10 chương. Chương 1: Giới thiệu các khái niệm cơ bản về nước và nước thải; thành phần và tính chất vật lý và hóa học của nước thải; các yếu tố xác định ô nhiễm nguồn nước đồng thời...
Ký hiệu xếp giá: 616 B400J
Chủ đề: Hóa Sinh; Y học
Cuốn sách này trình bày các nội dung: Bẩm sinh và mắc phải bệnh do gen và bệnh mắc phải; Viêm; Bệnh học của sự phát triển, sự tăng trưởng và những rối loạn của sự tăng trưởng, sự lão hóa; Bệnh ung...
Ký hiệu xếp giá: 660.63 Ho-N
Chương 1: Enzym Chương 2: Các phản ứng enzim phổ biến trong sản suất thực phẩm Chương 3: Protein Chương 4: Gluxit Chương 5: Lipit Chương 6: Vitamin Chương 7: Các chất màu Chương 8: Các chất thơm...
Ký hiệu xếp giá: 572 Ho-H
Chủ đề: Hoá sinh học
Chương 1: PROTEIN Chương 2: VITAMIN Chương 3: ENZIM Chương 4: HOOCMON Chương 5:Đại cương về trao đổi chất và năng lượng Chương 6:GLUXIT và trao đổi GLUXIT Chương 7: LIPIT và Trao đổi LIPIT Chương 8:...
Ký hiệu xếp giá: 572 Ho-H
Chủ đề: Hoá sinh học
Chương 1: PROTEIN Chương 2: AXIT NUCLEIC Chương 3: XACARIT Chương 4: LIPIT Chương 5: VITAMIN Chương 6: ENZIM Chương 7: HOOCMON Chương 8: Khái niệm chung về sự TĐC và TĐ năng lượng Chương 9: Trao đổi...
Ký hiệu xếp giá: 572 PH104TH
Chủ đề: Hoá sinh học
Nội dung của quyển sách bao gồm: Protein; Axit nucleic; Xacarit; Lipit; Vitamin; Enzim; Hoocmon; khái niệm chung về sự trao đổi chất và trao đổi năng lượng; trao đổi Xacarit; trao đổi Lipit; trao đổi...
Ký hiệu xếp giá: 572 Ho-H
PHẦN I: LÝ THUYẾT Chương 1: PROTEIN Chương 2: AXIT NUCLEIC Chương 3: GLUXIT Chương 4: LIPIT Chương 5: VITAMIN Chương 6: ENZIM Chương 7: HOOCMON Chương 8: Đại cương về sự TĐC và TĐ năng lượng trong cơ...
Đang xem: 5783