Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
262 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 371.78Gi-T
Phần 1: Một số vấn đề chung Phần 2: Đề cương bài giảng về ma tuý Phần 3: Hỏi đáp về giáo dục phòng chống tệ nạn ma tuý
Ký hiệu xếp giá: 370.9597H987g
Tập hợp những bài viết của nhà giáo Huỳnh Thế Cuộc về cuộc đời làm nhà giáo của ông, những năm tháng hoạt động trên cương vị người thầy giáo, người lãnh đạo: Bác Hồ của chúng ta; Giáo dục - một niềm...
Ký hiệu xếp giá: 370.15Gi-P
Phần I : Cơ sở khoa học của giao tiếp. Phần II : Sự giao tiếp sư phạm. Phần III : SỰ giao tiếp sư phạm trong quản lý trường học. Phụ lục.
Ký hiệu xếp giá: 382.1B510X
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: những vấn đề cơ bản về kinh tế ngoại thương, ngoại thương Việt Nam qua các thời kỳ, chiến lược và chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam.
Ký hiệu xếp giá: 150.1Ta-H
Chương I : Tâm lý học là 1 khoa học. Chương II : Sự hình thành và phát triển tâm lý - ý thức. Chương III : Hoạt động, giao tiếp, nhân cách. Chương IV : Chú ý. Chương V : Trí nhớ. Chương VI ...
Ký hiệu xếp giá: 002.071 690TK
Phần 1: TĨNH HỌC KẾT CẤU Chương 1: Mở đầu - Tính toán kết cấu theo phương pháp độ cứng Chương 2: Tính toán ma trận độ cứng và tải trọng tương đương của thanh thẳng Chương 3: Tính toán kết cấu cột và...
Ký hiệu xếp giá: 001.010 71H407K
Sách gồm những nội dung chính sau: tổng quan về hệ cơ sở dữ liệu, biểu diễn tri thức, các kỹ thuật suy diễn và lập luận, hệ hỗ trợ quyết định, hệ mycin, mạng tính toán, hệ học, kết hợp cơ sở tri thức...
Ký hiệu xếp giá: 002.071 005TK
Chương 1: Phần mềm và công nghệ phần mềm Chương 2: Đặc tả phần mềm Chương 3: Thiết kế phần mềm Chương 4: Lập trình hiệu quả
Đang xem: 1047