Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3004 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 N53271 520
Quyển sách trình bày những nội dung chính sau: chiến lược nghe hiểu; chiến lược làm Part 1, Part 5 củA New TOEIC; chiến lược học FAQ - TOEIC.
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 N53271 620
Quyển sách trình bày những nội dung chính sau: chiến lược làm Part 1 đến Part 7, cách học Listening cho bài thi TOEIC, chiến lược học TOEIC dành cho người đi làm.
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 N53271 730
Quyển sách trình bày những nội dung chính sau: những điều cơ bản khi học TOEIC; trọng tâm của Part 1, Part 2; Tip cho Part 3, Part 4; chiến lược làm bài dành cho mỗi Part; các phương pháp học tiếng...
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 N53271 860
Quyển sách trình bày những nội dung chính sau: chiến lược nghe, phương pháp đọc hiểu cho bài thi TOEIC, chiến lược làm Part 4, Part 7 trong New TOEIC và một số điều cần biết khi học tiếng Anh.
Ký hiệu xếp giá: 428.2 N532
Brief contents: write a sentence based on a picture; respond to a writen request; write an opinion essay; final test.
Ký hiệu xếp giá: 428.3 N532
Nội dung sách gồm các phần: Read a text aloud, describe a picture, respond to questions, respond to questions using information provided, propose a solution, express an opinion.
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 O985 1
Contents: Photographs; Question-response; Short conversations; Short talks; Incomplete sentences; Error recognition; Reading.
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 O985 2
Contents: Photographs; Question-response; Short conversations; Short talks; Incomplete sentences; Error recognition; Reading.
Ký hiệu xếp giá: 428.24 O985 2006
This book includes topics: Offices and personnel; Entertainment and Dining out; General business and finance; Housing and Property; Travel; Technical areas; Health and everyday English.
Ký hiệu xếp giá: 428.24 O985 2002
This book includes topics: Offices and personnel; Entertainment and Dining out; General business and finance; Housing and Property; Travel; Technical areas; Health and everyday English.
Đang xem: 1571