Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
950 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 650.12 NG527Đ
Cuốn sách giới thiệu một số nhà đầu tư thành công ở Wall Street, những kinh nghiệm của họ. Ngoài ra, sách còn đề cập đến một vài vấn đề về nền kinh tế Mỹ, về thị trường chứng khoán Việt Nam trong...
Ký hiệu xếp giá: 650.1 B486n
Hướng dẫn các kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong kinh doanh một cách linh hoạt và tinh tế kèm các mẫu câu cụ thể, được sắp xếp theo các chủ đề tình huống như nói chuyện xã giao, nói chuyện điện thoại,...
Ký hiệu xếp giá: 650.1 K454A
Cuốn sách viết về Hoàng thân Alwaleed, một trong những tỷ phú có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Sách không chỉ viết về con đường thành đạt của ông mà cả những đóng góp to lớn của ông trong việc ủng hộ...
Ký hiệu xếp giá: 650.14 D366p
Contents: Indispensable Communications Tools; Lessons from the best; Additional Tips and Techniques; Minding the gap between performance Problems and Optimum performance.
Ký hiệu xếp giá: 658.154 B8738M
Cuốn sách này cung cấp những thông tin tìm hiểu chức năng dự thảo ngân sách, giải thích ba giai đoạn của quá trình lập ngân sách - chuẩn bị, dự thảo và giám sát. Cuốn sách còn có 101 gợi ý súc tích...
Ký hiệu xếp giá: 658.562 Qu-D
Chương 1: Thú vị thế nào khi nhình qua lăng kính QC Chương 2: Quá trình phát triển QC ở Nhật Bản Chương 3: Các thực hiện quản lý chất lượng Chương 4: Tấn công cũng như phòng thủ đều phụ thuộc trí...
Ký hiệu xếp giá: 658.46 Ru-D
Chương mở đầu Chương 2: Rủi ro từ tác động của môi trường vĩ mô Chương 3: Rủi ro trong giao dịch kinh doanh mua bán hàng hóa quốc tế Chương 4: Rủi ro trong thanh toán quốc tế đối với hàng xuất nhập...
Ký hiệu xếp giá: 658.40019 B9925M
Trong cuốn sách này, Tony Buzan sẽ chia sẻ với bạn những kỹ thuật lập sơ đồ tư duy mang tính cách mạng của ông để khai phóng năng lực của bộ não đồng thời làm thay đổi vĩnh viễn lề lối lẫn hiệu suất...
Ký hiệu xếp giá: 658.3 N734b
Cuốn sách hướng dẫn thực hiện từng bước mô hình Thẻ điểm cân bằng - mô hình quản trị hiệu quả công việc toàn diện của tác giả Paul R. Niven.
Đang xem: 5598