Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2746 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.68 Tr-T
Mục lục: Giới thiệu Hỏi thăm Điện thoại Buổi tiệc Mua sắm Phim ảnh Trường học Môi giới bất động sản Sự dọn nhà Công ty Gia đình Quán giải khát Sự mua sắm Điện thoại NHân viên công chức Cuộc triển...
Ký hiệu xếp giá: 495.68 Tr-T
Mục lục: Sở thích Đại lý du lịch Tiền thưởng Sửa chữa Bệnh khí Công việc trong căn hộ cho thuê Cuộc du lịch của nhân viên công ty Xe taxi Cuộc tham quan Đi công tác Vi phạm tốc độ Đi công tác nước...
Ký hiệu xếp giá: 495.184 L795
Đây là giáo trình dùng kèm quyển Tiếng Trung Quốc cho người bắt đầu, được chia thành hai phần. Phần thứ nhất bao gồm: kiến thức về chữ Hán, bảng chữ mới, luyện đọc, bài tập; phần thứ hai là các bài...
Ký hiệu xếp giá: 495.184 T559
Đây là giáo trình dùng kèm quyển Tiếng Trung Quốc cho người bắt đầu. Khi sử dụng giáo trình này đòi hỏi người học phải nắm vững được các kiến thức ngữ pháp cơ bản và vốn từ vựng khoảng 1200 từ, đồng...
Ký hiệu xếp giá: 495.684 D211t 4
Sách giới thiệu 15 đề thi ôn luyện năng lực tiếng Nhật, kỹ năng đọc hiểu và ngữ pháp trình độ sơ cấp, có kèm phần đáp án.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 D211t 2
Sách giới thiệu 15 đề thi ôn luyện năng lực tiếng Nhật, kỹ năng đọc hiểu và ngữ pháp trình độ trung cấp, có kèm phần đáp án.
Ký hiệu xếp giá: 495.681 S110-O
Sách giới thiệu những từ tiếng Hán trong tiếng Nhật và cách sử dụng.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 T527CH
Sách gồm 15 bài đọc hiểu trình độ cao cấp. Đây là tài liệu ôn tập dùng cho các kỳ thi kiểm tra năng lực Nhật ngữ.
Đang xem: 425