Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2683 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.2 T655
Sách gồm bốn phần chính: luyện tập viết câu, viết email, viết bài luận và phần actual tests. Sách không chỉ trình bày cách viết câu đúng, mà còn trình bày cách diễn đạt một tình huống bằng nhiều câu...
Ký hiệu xếp giá: 495.611 V308L
Sách dạy cách viết bài luận từ nội dung đơn giản đến phức tạp.
Ký hiệu xếp giá: 428.240 246 5 R300C
TABLE OF CONTENTS Introduction Part I: Fundamentals of Business English Part II: Principles of Procedure Writing Part III: Writing Letters and Memos Part IV: Writing Successful Proposals Part V:...
Ký hiệu xếp giá: 428.2 B853
Contents: Twenty 4-page units featuring key areas, such as Getting the Right Tone, Linking Ideas, Writing Quickly and Simply, Dealing with Difficult Issues and Editing the Language. Each unit...
Ký hiệu xếp giá: 428.137 110 3 Writ
CONTENTS The author and series editor Foreword Introduction How to use this book 1. Composing 2. Communicating 3. Crafting 4. Improving 5. Evaluating Biliography Further reading
Ký hiệu xếp giá: 421 T300B
The author and series editor Section One: Explanation Section Two: Demonstration Section Three: Exploration Bibliography Further reading Index
Ký hiệu xếp giá: 495.618 023 W300T
Nội dung của sách gồm có: đặc trưng của Email, cách viết, cách gửi Email, cách viết Email bằng tiếng Nhật.
Đang xem: 1039