Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2739 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.783 4 B103T
Sách dành cho sinh viên năm nhất, củng cố từ vựng và ngữ pháp cho sinh viên. Sách gồm những mẫu câu đơn giản thông dụng, rèn luyện môn nghe ở trình độ sơ cấp căn bản.
Ký hiệu xếp giá: 495.783 4 B103T
Sách dành cho sinh viên năm 2 học kỳ II và sinh viên năm 3 học kỳ I. Sách gồm các bài tập củng cố từ vựng và ngữ pháp, rèn luyện môn nghe ở trình độ trung cấp.
Ký hiệu xếp giá: 495.783 4 B103T
Sách dành cho sinh viên năm 3 và năm 4, giúp hiểu sâu từ vựng và ngữ pháp. Sách gồm những mẫu câu phức tạp, rèn luyện môn nghe ở trình độ trung cấp.
Ký hiệu xếp giá: 495.784 Đ419H
Sách cung cấp những kiến thức cơ bản dành cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn: nhận biết được bảng chữ cái tiếng Hàn, nguyên âm - phụ âm, cấu trúc ngữ pháp cơ bản.
Ký hiệu xếp giá: 495.784 Đ419H
Sách dành cho sinh viên năm 2 chuyên ngành Hàn Quốc học môn đọc hiểu. Sách cung cấp kiến thức ở trình độ trên sơ cấp cho sinh viên, ở cấp độ này, sinh viên có thể phát âm tốt tiếng Hàn, đọc và dịch...
Ký hiệu xếp giá: 495.784 Đ419H
Sách đưa ra những bài đọc hiểu theo từng chủ đề lớn, mỗi chủ đề lại có những chủ đề nhỏ hơn, trình bày những kiến thức ở trình độ trung cấp.
Đang xem: 1145