Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2467 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 425 NG527V
Cuốn sách này trình bày các vấn đề về cấu trúc ngữ pháp Anh văn: từ loại, danh từ, mạo từ, đại từ, động từ, sử dụng các thì, mệnh đề, chuyển đổi về thì, cấu trúc song song ..., cách sử dụng căn bản,...
Ký hiệu xếp giá: 425 Su-L
Mục lục PART ONE: TRANSLATION TECHNIQUES PART TWO: TRANSLATION TEXTS PART THREE: SUGGESTED KEYS TO TRANSLATION TEXTS IN PART TWO PART FOUR: ENGLISH GRAMMAR- DIFFERENT PARTS OF SPEECH PART FIVE: E...
Ký hiệu xếp giá: 425 CAM
Mục lục Phần 1 : các thì hiện tại Phần 2 : các thì quá khứ Phần 3 : các thì tương lai Phần 4 : Sự phối hợp các thì Phần 5 : Động từ bất qui tắc
Ký hiệu xếp giá: 425 Cau
MỤC LỤC Chương 1: Đoạn câu Chương 2: Mệnh đề Chương 3: Câu Chương 4: Tổng quát về câu Đáp án Giải thích bài tập trắc nghiệm Sửa bài tập cổ điển
Ký hiệu xếp giá: 425 Ca-T
MỤC LỤC Chương 1: Cấu trúc Chương 2: Chức năng: dấu hiệu tường thuật Chương 3: Chức năng: điều muốn nói/thông điệp Chương 4: Những cách dùng khác của cấu trúc tường thuật Chương 5: Cách dùng
Ký hiệu xếp giá: 425 Ch-A
Bao gồm: 35 đề mục trình độ A. 35 đề mục trình độ B. 35 đề mục trình độ C. 2100 câu trắc nghiệm.
Ký hiệu xếp giá: 423.1 C400L
This book is the perfect language tool for intermediate language learners. You'll find all the words you need, defined clearle in full sentences.
Ký hiệu xếp giá: 428.24 R300C
This book includes topics: Back to school; Favorite people; Everyday things; Around town; Family and home; At school; Around the world; Teen time.
Đang xem: 758