Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2259 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.68 NG527M
Sách gồm những nội dung sau: những kỹ năng dành cho nhân viên bán hàng, những tình huống bán hàng điển hình.
Ký hiệu xếp giá: 495.68 TR120V
Sách bao gồm những nội dung sau: những điều cốt yếu trong tiếng Nhật dành cho nhân viên khách sạn, trau dồi trình độ Nhật ngữ.
Ký hiệu xếp giá: 495.600 883 3 T306NH
Sách gồm những nội dung sau: những vấn đề cơ bản về kinh doanh, về kính ngữ, cách sử dụng kính ngữ, cách viết văn kinh doanh.
Ký hiệu xếp giá: 495.631 495 922 L250V
Trong cuốn từ điển này, "mẫu câu" được hiểu theo một nghĩa rộng, là các hình thức liên quan tới ý nghĩa, chức năng, cách dùng cảu một câu hay một mệnh đề. Sách ghi ra các nội dung từng mẫu câu được...
Ký hiệu xếp giá: 495.639 592 2 T550Đ
Ký hiệu xếp giá: 495.63 TR120V
Cuốn từ điển này gồm có: khoảng 90.000 từ thường dùng trong sinh hoạt đời sống, 20.000 từ chuyên ngành kinh tế thương mại, ngân hàng. chứng khoán.
Đang xem: 1157