Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2232 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.81 M917 2013
Sách giới thiệu 194 từ mới người Nhật thường dùng, có ví dụ minh họa.
Ký hiệu xếp giá: 495.65 NG527TH
Sách gồm hai phần: phần đầu gồm các từ loại thường dùng, những câu ngắn, những câu đàm thoại đơn giản, thông dụng; phần kế tiếp gồm những tình huống giao tiếp cụ thể thuộc nhiều đề tài khác nhau.
Ký hiệu xếp giá: 495.611 A500A
Sách gồm những câu ghép tiếng Nhật có chữ Hán.
Ký hiệu xếp giá: 495.611 TR120V
Sacgh gồm những nội dung sau: giới thiệu về Kanji, 24 quy tắc tạo thành Kanji, tìm hiểu thêm một số Kanji.
Ký hiệu xếp giá: 495.611 TR120V
Nội dung cuốn sách gồm: 24 quy tắc tạo thành Kanji (quy tắc 13-24), mối quan hệ giữa âm hán việt và âm on của Kanji trong tiếng Nhật.
Ký hiệu xếp giá: 495.611 B100CH
Sách gồm các dạng bài luyện tập cách viết, cách đọc, cách sử dụng chữ Kanji.
Ký hiệu xếp giá: 495.68 TH523L
Sách gồm những mẫu câu về các chủ đề: tại bưu điện, thực hiện cuộc gọi, tại tiệm cắt tóc, ở nhà, tại bệnh viện, thể thao, thời tiết.
Ký hiệu xếp giá: 495.607 1 G203-I
Sách gồm các bài đọc viết về đất nước và con người Nhật Bản.
Đang xem: 799