Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2250 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.834 M9719 2013
Mục đích của quyển sách này là kiểm tra thí sinh có thể hay không thể thông qua việc nghe hiểu đối thoại để nhận được thông tin trong đối thoại. Các điểm kiểm tra như sau: chữ số, thời gian, nơi...
Ký hiệu xếp giá: 495.81 M917 2013
Sách giới thiệu 194 từ mới người Nhật thường dùng, có ví dụ minh họa.
Ký hiệu xếp giá: 495.65 NG527TH
Sách gồm hai phần: phần đầu gồm các từ loại thường dùng, những câu ngắn, những câu đàm thoại đơn giản, thông dụng; phần kế tiếp gồm những tình huống giao tiếp cụ thể thuộc nhiều đề tài khác nhau.
Ký hiệu xếp giá: 495.611 A500A
Sách gồm những câu ghép tiếng Nhật có chữ Hán.
Ký hiệu xếp giá: 495.611 TR120V
Sacgh gồm những nội dung sau: giới thiệu về Kanji, 24 quy tắc tạo thành Kanji, tìm hiểu thêm một số Kanji.
Ký hiệu xếp giá: 495.611 TR120V
Nội dung cuốn sách gồm: 24 quy tắc tạo thành Kanji (quy tắc 13-24), mối quan hệ giữa âm hán việt và âm on của Kanji trong tiếng Nhật.
Ký hiệu xếp giá: 495.611 B100CH
Sách gồm các dạng bài luyện tập cách viết, cách đọc, cách sử dụng chữ Kanji.
Đang xem: 640