Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3073 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.683 4 B100M
Sách gồm 25 bài luyện nghe tiếng Nhật, mỗi bài đều có phần nghe, từ vựng và ngữ pháp.
Ký hiệu xếp giá: 495.61 N114M
Nội dung sách gồm có: nghe theo chủ đề, chọn đáp án, điền từ, có phần giải thích từ mới bằng tiếng Anh.
Ký hiệu xếp giá: 495.61 N114M
Nội dung sách gồm có: nghe theo chủ đề, chọn đáp án, điền từ, có phần giải thích từ mới bằng tiếng Anh.
Ký hiệu xếp giá: 495.61 N114M
Nội dung nghe gồm có: các trường hợp giao tiếp, nấu ăn ngon, nghỉ ngơi ...
Ký hiệu xếp giá: 495.61 N114M
Sách gồm các bài nghe theo từng chủ đề khác nhau.
Ký hiệu xếp giá: 495.611 C102H
Sách hướng dẫn cách viết thư pháp Nhật Bản.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 Đ419B
Ký hiệu xếp giá: 495.684 Đ419B
Ký hiệu xếp giá: 495.684 3 K500S
Sách gồm các bài luyện đọc hiểu ngắn và dài.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 3 K500S
Sách gồm các bài luyện đọc hiểu ngắn, vừa và dài, các bài tập và phần giải thích.
Đang xem: 591