Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3055 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428 Ti - T
CONTENT Unit 1: Friends and family Unit 2: Education and learning Unit 3: Cities Unit 4: Day and night Unit 5: Generally speaking Unit 6: Interpersonal communication Unit 7: Telling the news Unit...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 R300C
This book includes topics: Let's get started; Do you want to meet him; Are these your keys; Where are they; How old are you; Tell me about your family; What does she look like; Do you like this...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 S741
Giáo trình "Giao Tiếp Tiếng Anh Tự Tin Trong Mọi Tình Huống" gồm có 3 quyển, phân ra trình độ sơ cấp, trung cấp và nâng cao. Nội dung trình bày theo từng chủ đề, hoàn cảnh. Ở trình độ trung cấp gồm...
Ký hiệu xếp giá: 428.33 Ti-N
1. Cách phát âm các tiếp vị ngữ thông dụng. 2. Cách đọc các ký hiệu phát âm. 3. Phương pháp đọc âm mạnh và âm yếu. 4. Phương pháp đọc nối âm. 5. Phương pháp sử dụng ngữ điệu. 6. Cách nói chuyện qua...
Ký hiệu xếp giá: 428 Ti - T
CONTENT Unit 1: It's nice to meet you Unit 2: What's this? Unit 3: Where are you from? Unit 4: I'm not wearing boots! Unit 5: What are you doing? Unit 6: We live in the suburbs Unit 7: Does the...
Ký hiệu xếp giá: 428 Ti - T
CONTENT Unit 1: Relationships Unit 2: Clothes and appearance Unit 3: Exceptional people Unit 4: Superstitions and beliefs Unit 5: Reading and television Unit 6: Art and music Unit 7: Changing times...
Ký hiệu xếp giá: 421.595 695 922 M312PH
Sách bao gồm các bài học tiếng Nhật theo các chủ đề thường gặp trong cuộc sống đời thường. Mỗi bài học bao gồm phần mẫu câu cơ bản và phần luyện tập đàm thoại, nội dung học được trình bày dưới ba...
Ký hiệu xếp giá: 495.834 M9719 2013
Mục đích của quyển sách này là kiểm tra thí sinh có thể hay không thể thông qua việc nghe hiểu đối thoại để nhận được thông tin trong đối thoại. Các điểm kiểm tra như sau: chữ số, thời gian, nơi...
Ký hiệu xếp giá: 495.607 1 G203-I
Sách gồm các bài đọc viết về đất nước và con người Nhật Bản.
Ký hiệu xếp giá: 495.65 N114TR
Sách gồm 50 mẫu câu ngữ pháp tiếng Nhật theo các chủ đề khác nhau. Đây là tài liệu ôn tập dùng cho các kỳ thi kiểm tra năng lực Nhật ngữ.
Đang xem: 1109