Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1160 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71H108H
Cuốn sách này nhằm mục đích nâng cao khả năng tiếng Anh của một số nhân viên phục vụ trong ngành du lịch, gồm 7 nội dung chính: nghênh tiếp, khách sạn, đồ ăn thức uống, phương tiện giao thông, trong...
Ký hiệu xếp giá: 909G2448
Contents: THE BRITISH PEOPLE Facts and figures about the British; leisure and sport in Britain; young people in Britain THE GEOGRAPHY OF BRITAIN Physical geography; human geography; weather and...
Ký hiệu xếp giá: 428.207 6NG527T
Chủ đề: Tiếng Anh -- Câu
Nội dung của sách gồm các bài tập đặt câu tiếng Anh theo từng cấp độ: elementary, intermediate, advanced có đáp án kèm theo.
Ký hiệu xếp giá: 425Ba-A
MỤC LỤC Phần 1: Bài tập ngữ pháp Phần 2: Bài tập từ vựng Phần 3: Bài tập đọc hiểu
Ký hiệu xếp giá: 428.0076L655B 2008
Nội dung sách gồm 4 IELTS listening tests, 20 IELTS reading tests, 10 IELTS writing tests cho cả hai hệ đào tạo tổng quát và học thuật.
Ký hiệu xếp giá: 428.0076L655B
Nội dung sách gồm 3 phần: bài tập nghe các dạng, phần lời đọc và đáp án, và phần luyện nói 14 đề bài.
Ký hiệu xếp giá: 428.0076L655B
Nội dung sách gồm 20 bài nghe, 60 bài ngữ pháp, 60 bài tìm lỗi và 120 bài đọc hiểu luyện thi Toeic.
Ký hiệu xếp giá: 428.1Ba-A
CONTENTS 1. Learning 2. Word Formation 3. Phrase building 4. Parts of speech 5. Connecting and linking 6. Topics 7. Notional concepts 8.Varieties of English
Ký hiệu xếp giá: 421.520 76NG527V
Sách trình bày các vấn đề: các đặc điểm trọng âm tiếng Anh, các nguyên tắc cơ bản về trọng âm và vị trí trọng âm; khái niệm, định nghĩa; trọng âm của từ đơn, từ ghép; từ phát sinh (cơ bản); từ phát...
Ký hiệu xếp giá: 428.0076L887b 2008
Contents: Listening comprehension: vocabulary building activities, photographs - skill building activities, question-response - vocabulary building activities, question-response - skill building...
Đang xem: 512