Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
115 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.3No - T
CONTENTS Chapter 1: New Challenges Chapter 2: Looking at Learning Chapter 3: Relationships Chapter 4: Health and Leisure Chapter 5: High Tech, Low Tech Chapter 6: Money Matters Chapter 7: Remarkable...
Ký hiệu xếp giá: 428.24071M1231m 1
Contents: Presenting complaints -- Working in general practice -- Instructions and procedures -- Explaining and reassuring -- Dealing with medication -- Lifestyle -- Parents and young children --...
Ký hiệu xếp giá: 428.24071G846n 1
Contents: The hospital team -- In and around the hospital -- Hospital admissions -- Accidents and emergencies -- Pain -- Symptoms -- Caring for the elderly -- Nutrition and obesity -- Blood -- Death...
Ký hiệu xếp giá: 423O_98
This is the most up-to-date Guide to British and American culture that gives you an insight into what's important in both countries today, what's popular, and what people feel strongly about. It's...
Ký hiệu xếp giá: 428.02TH305A
Sách cung cấp kiến thức và rèn luyện kỹ năng phiên dịch Việt - Anh. Nội dung gồm những chủ điểm: chính sách mở cửa; phát triển tài chính; tiếp thị; quản lý; ngoại thương; các ngành công nghiệp chính;...
Ký hiệu xếp giá: 428.3Re - C
Answer Key to the Exercises of "Reading Connections"(3978)
Ký hiệu xếp giá: 428.9Sh-S
Ký hiệu xếp giá: 428.9Sh-S
Đang xem: 2745