Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4169 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 671.45CNC
Mục lục Chương I: Khái quát về gia công tia lửa điện CHương II: Cơ sở công nghệ gia công tia lửa điện CHương III: Các thông số điều chỉnh xung định hình CHương IV: Chất điện môi và hệ thống dòng chảy...
Ký hiệu xếp giá: 547.002Ho-V
Chương 1: Đại cương về các hợp chất dị vòng Chương 2: Nhóm dị vòng 5 cạnh 1 dị tố Chương 3: hê ngưng tụ của các dị vòng thơm 5 cạnh 1 dị tố Chương 4: Các dị vòng 5 cạnh chứa hai hay nhiều dị tố ...
Ký hiệu xếp giá: 668.5V561NG
Sách trình bày: đại cương về mùi; các nguồn hương liệu thiên nhiên; các phương pháp tách hợp chất thơm thiên nhiên; một số phương pháp thông dụng tách hợp chất quan trọng trong tinh dầu; tổng hợp và...
Ký hiệu xếp giá: 660.65N100-I
This book includes: Introduction to Biotechnology; Biomolecules; The cell and development; Genetics and molecular biology; Protein and Manipulations; Cell-Culture technology.
Ký hiệu xếp giá: 660.6P3242c 2018
Cuốn sách là bản dịch tiếng Việt từ ấn bản tiếng Đức lần thứ 1 năm 2012, hợp đồng bản quyền của nxb Europa-Lehrmittel ký ngày 10.07.2013. Nội dung cuốn sách trình bày phần sinh học cơ bản, vi sinh...
Ký hiệu xếp giá: 660Ky-H
Chương 1: Tiếp cận hệ thống và nghiên cứu khai triển công nghệ hóa học Chương 2: Các quy luật chủ yếu trong quá trình công nghệ hóa học Chương 3: Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình công nghệ hóa học...
Ký hiệu xếp giá: 660Ky-H
Chương 1: Các phương pháp giải tích Chương 2: quy hoạch toán học Chương 3: Các phương pháp gradient để tối ưu hóa Chương 4: Các phương pháp tự động hóa tìm cực trị Chương 5: Tối ưu hóa các quá trình...
Ký hiệu xếp giá: 661.4Bu-C
Mục lục Chương I: hệ hai cấu tử muối- nước Chương II: hệ ba cấu tử muối- nước CHương III: Hệ bốn cấu tử đơn giản muối- nước Chương IV: hệ bốn cấu tử muối- nước tương tác CHương V: hệ năm cấu tử muối-...
Ký hiệu xếp giá: 666.302 8Đ450QU
Nội dung cuốn sách gồm: khái niệm về vật liệu gốm sứ và những cơ sở khoa học của nhóm vật liệu này, nguyên liệu cho vật liệu gốm sứ, kỹ thuật sơ sở và các sản phẩm gốm sứ.
Đang xem: 603