Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3018 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 390.095 974 5 Đ115TH
Đức Phổ là một làng lớn, nay là xã Đức Ninh thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Mở đầu sách giới thiệu về sự hình thành và địa lý tự nhiên làng Đức Phổ. Nội dung chính của sách trình bày về...
Ký hiệu xếp giá: 390.095 973 9 Tr120Đ
Sách giới thiệu nét đặc trưng nhất về đất đai, sông núi, nhân vật xã Yên Mạc. Truyền thống, phong tục tập quán thẩm mỹ, văn hóa ẩm thực và nghệ thuật dân gian của xã Yên Mạc. Cuốn sách này đề cập đến...
Ký hiệu xếp giá: 398.095 971 2 TR309A
Nội dung cuốn sách Tìm hiểu về xã Hồng Việt huyện Hòa An - tỉnh Cao Bằng trên các lĩnh vực: Địa lý, lịch sử và chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế - thể thao - phát thanh...
Ký hiệu xếp giá: 398.095 97 H407T
Cuốn sách này trình bày những nghiên cứu, giới thiệu về vốn văn hóa cổ của người Khmer - nghệ thuật diễn ca, tộc người sinh sống chủ yếu ở các tỉnh Tây Nam Bộ.
Ký hiệu xếp giá: 398.809 597 TR309NG
Đồng dao chủ yếu do trẻ sáng tạo ra để đáp ứng nhu cầu vui chơi của lứa tuổi. Tập sách này tuyển chọn 475 đơn vị đồng dao, gồm 534 bài; chia ra những bài hát của lứa tuổi nhi đồng 229 đơn vị, gồm 258...
Ký hiệu xếp giá: 394.095 973 5 NG450Đ
Sách gồm 3 nội dung chính: sơ lược về miền đất con người, lược khảo thành hoàng Hải Phòng, lế phẩm dâng thành hoàng.
Ký hiệu xếp giá: 398.095 97 NG527NG
Hải Phòng là một vùng đất giàu tiềm năng về văn hóa nghệ thuật dân gian trong đó có hát đúm Phục Lễ - Thủy Nguyên. Đây là loại hình dân ca nằm trong hệ hát giao duyên của người Việt cổ mà nhân dân...
Ký hiệu xếp giá: 398.095 971 63 M100NG
Tập sách này sưu tầm, giới thiệu 151 bài hát quan làng được diễn trong đám cưới của người Tày Khao Hà Giang.
Ký hiệu xếp giá: 398.095 97 TR120H
Sách nghiên cứu, sưu tầm, giới thiệu về hát sắc bùa, một loại hình văn nghệ dân gian mang đậm bản sắc dân tộc, một hình thức nghệ thuật biểu diễn dân ca có ca, hát bằng ca từ văn vần và xướng lối có...
Ký hiệu xếp giá: 390.095 97 H450Đ
Sách nghiên cứu tục thờ Mẫu - Thần tứ phủ ở miền Bắc, các công trình tiêu biểu thờ Mẫu - Thần tứ phủ; nghiên cứu nghi lễ hầu bóng có từ lâu đời, loại hình nghệ thuật tâm linh đặc sắc của Việt Nam;...
Đang xem: 1050