Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3608 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 530.107 6Vâ-C
A: CƠ HỌC Chương 1: Động học chất điểm Chương 2: Động lực học chất điểm Chương 3: Động lực học hệ chất điểm-động lực học vật rắn Chương 4: Năng lượng Chương 5: Trường hấp dẫn Chương 6: Cơ học tương...
Ký hiệu xếp giá: 539.01Da-L
I. Con đường của vật lý học II. Con đường đạo học phương Đông III. Các tương đồng
Ký hiệu xếp giá: 541Ho-C
A1: Nguyên lý thứ nhất : Nhiệt hoá học A2: Nguyên lý thứ hai : Hoá thế A3: Cân bằng vật lý A4: Cân bằng hoá học A5: Áp dụng cho hệ chứa Oxi B1: Nghiên cứu cấu trúc của nước B2: Chất điện li B3: CẶp...
Ký hiệu xếp giá: 541Ho-C
B8: Sự Oxi hoá - Khử C1: Các định luật thực nghiệm của động hoá học C2: Động học hình thức C3: Nghiên cứu thực nghiệm động học của hoá phản ứng C4: Cơ chế phản ứng C5: Xúc tác đồng thể C6: Xúc tác dị...
Ký hiệu xếp giá: 541Ho-C
D5: Phân tử hai nguyên tử D6: Phân tử nhiều nguyên tử D7: Nghiên cứu thực nghiệm các nguyên tử D8: Lực hút giữa các phân tử D9: Trạng thái tinh thể D10: Tinh thể thực E1: Nhiệt động hoá học E2: Định...
Ký hiệu xếp giá: 539Ly-T
Chương 1: Đại cương về nhóm Chương 2: Đại cương về lý thuyết biểu diễn nhóm Chương 3: Các nhóm điểm Chương 4: Phương pháp Idempôten Chương 5: Các phương pháp lý thuyết nhóm trong cơ học lượng tử...
Ký hiệu xếp giá: 539Nh-D
Chương 1: Thuyết tương đối hẹp của Einstein và các ứng dụng Chương 2: Từ Kepler qua Newton tới Einstein Chương 3: Siêu âm biến thành ánh sáng Chương 4: Năng lượng mặt trời và đời sống trên trái đất...
Ký hiệu xếp giá: 530.107 6Ph-H
PHẦN I: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG CƠ HỌC Vấn đề 1: Dao động Vấn đề 2: Sóng cơ học PHẦN II: ĐIỆN XOAY CHIỀU Vấn đề 3: Mạch điện xoay chiều không phân nhánh Vấn đề 4: Mạch điện xoay chiều mắc song song Vấn đề ...
Ký hiệu xếp giá: 539Va-T
Chương 1: Chuyển động của hạt tích điện trong chân không Chương 2: Một số vấn đề vật lý lượng tử Chương 3: Phổ năng lượng của các hệ hạt lượng tử Chương 4: Một số vấn đề vật lý bán dẫn Chương 5: Xử...
Ký hiệu xếp giá: 536.7L250K 2013
Nội dung cuốn sách trình bày về kỹ thuật nhiệt: chất môi giới, nhiệt và công, định luật nhiệt động thứ nhất và thứ hai, các quá trình nhiệt động của khí và hơi, chu trình thuận chiều và ngược chiều.
Đang xem: 159